Transformation af uddannelse med hjertet: Partnerskabet mellem Manduka og Breathe For Change

Posted in community |
Transforming Education with Heart: The Manduka and Breathe For Change Partnership

I et vigtigt skridt, der vil omforme fremtidens uddannelse, er Manduka gået sammen med Breathe For Change, en organisation, der har revolutioneret trivslen for undervisere og skoler over hele landet. Dette partnerskab, der er drevet af en fælles vision om at integrere wellness, yoga og mindfulness i uddannelsesmiljøer, markerer et afgørende øjeblik i rejsen mod at dyrke sundere skolesamfund.

Manduka vil støtte Breathe for Change's mission om at støtte yogauddannelse og -programmer ved at give penge og yogamåtter til klasseværelser i de distrikter, som både Breathe for Change og Yoga Ed. aktiverer globalt. 

"Vi er meget glade for at samarbejde med Breathe For Change og Yoga Ed.", siger Pamela Levine, CEO hos Manduka. "Deres mission om at bringe yoga ind som et middel til trivsel i uddannelsessystemet stemmer perfekt overens med vores forpligtelse til at inspirere til yogaudøvelse i alle samfund på alle stadier af livet. Det ultimative mål er at få børn tidligt på måtten og skabe en vane tidligt, som de kan bruge resten af livet. På samme måde er det at støtte de undervisere, der leder disse programmer, det, der driver os hver dag - at støtte de undervisere, der inspirerer!". 

Rejsen med Breathe For Change: Fra klasseværelse til global indflydelse

Historien om Breathe For Change startede i hjertet af en børnehaveklasse, hvor Ilana Nankin, en pædagog, stod over for de udfordringer med stress og udbrændthed, der er blevet synonymt med lærergerningen. Ilana oplevede ikke megen støtte på sin skole til sit eget velbefindende og vendte sig mod yoga, hvor hun ikke bare fandt forbedringer af sit fysiske helbred, men også strategier, der forbedrede hendes livskvalitet og undervisningseffektivitet enormt.

Drevet af et ønske om at dele sin erfaring med andre undervisere og forandre uddannelsessystemet indefra, begyndte Ilana på en rejse for at få sin ph.d., hvor hun fokuserede sin forskning på den kritiske forbindelse mellem underviserens trivsel og elevernes læring. Hendes resultater afslørede virkningen af lærerstress på elevernes resultater og de store fordele, som en forbedring af lærernes trivsel kunne have på elevernes sociale og følelsesmæssige og akademiske udvikling.

I 2015 grundlagde Dr. Ilana Nankin Breathe For Change sammen med Michael Fenchel, drevet af sin forskning og personlige erfaringer. Organisationens flagskibsprogram, en 200 timers wellness- og yogalæreruddannelse lavet af undervisere til undervisere, lagde grunden til det, der skulle blive en global bevægelse, drevet af den dybe overbevisning om, at undervisere betyder noget, og at deres trivsel er fundamental.

Håndtering af udfordringerne

Breathe For Change opstod som reaktion på en bekymrende tendens inden for uddannelse - et skift fra menneskelig udvikling og de social-emotionelle aspekter af undervisning og læring til en mere standardiseret, akademisk tilgang. Denne tendens begrænsede ikke kun udviklingen af kritiske menneskelige færdigheder, men bidrog også til øgede følelser af afkobling, ensomhed og mentale sundhedsproblemer blandt studerende og undervisere. Breathe For Change's mission er at modvirke disse tendenser ved at genindføre wellness, bevidsthed og menneskelig kontakt i undervisningen og derved give den enkelte mulighed for at nå sit fulde potentiale.

Effekten af Breathe For Change's programmer understøttes af evidens. En undersøgelse foretaget under COVID-19-pandemien afslørede betydelige forbedringer i undervisernes generelle velbefindende, mindfulness, følelsesmæssige intelligens og deres evne til at støtte elevernes social-emotionelle læring som følge af deres træning. Disse forbedringer gik hånd i hånd med en reduktion i stress og udbrændthed blandt undervisere, hvilket understreger den kritiske rolle, som wellness-praksisser spiller i uddannelsessystemet.

Breathe For Change har indsamlet omfattende data fra over 12.000 kursister, der afslører den betydelige effekt af deres træning. Undervisere har rapporteret om øget generel trivsel, forbedret følelsesmæssig regulering, øget tillid til at facilitere social-emotionel læring og en større evne til at skabe støttende læringsmiljøer. 

Disse resultater gavner ikke kun underviserne selv, men fører også til en mere befordrende atmosfære for læring, i sidste ende mindre stress og udbrændthed i den pædagogiske arbejdsstyrke og bedre akademiske præstationer.

Historien om Lapham Elementary School, et forvandlet samfund

Den transformative kraft i Breathe For Change's arbejde demonstreres i historien om Lapham Elementary School i Madison, WI. I løbet af en sommer deltog Laphams rektor og lærere i Breathe For Change's 200-timers træning. I løbet af det næste skoleår oplevede skolen en bemærkelsesværdig vending. Adfærdsvanskelighederne faldt drastisk, de akademiske resultater steg, og der var en bemærkelsesværdig stigning i engagementet blandt elever, lærere og familier. I slutningen af året var skolen vært for en wellness-dag, der tiltrak hundredvis fra det bredere samfund og fremhævede Lapham Elementary School som en leder inden for trivsel i lokalsamfundet.

Manduka x Breathe For Change

Mandukas partnerskab med Breathe For Change er født ud af en fælles forpligtelse til at forbedre wellness i uddannelsesmiljøer. Mandukas engagement går ud over at levere kvalitetsyogamåtter; det handler om at støtte undervisere og studerende i at skabe et mere opmærksomt og støttende læringsmiljø. Dette partnerskab vil forstærke missionen om at bringe yoga og mindfulness ind i uddannelsessystemet og invitere flere mennesker til at deltage i denne transformative bevægelse. 

Breathe For Change er drevet af en mission om at forbedre den kollektive trivsel for undervisere, studerende og lokalsamfund. De omfattende kurser er designet til at udstyre undervisere med de nødvendige værktøjer til at fremme social-emotionel læring, mindfulness og yogapraksis i deres klasseværelser og lokalsamfund. Som førende inden for yogaudstyrsbranchen er Manduka forpligtet til at levere produkter, der ikke kun har bæredygtigt design og overlegen kvalitet, men også understøtter rejsen mod en mere opmærksom og positiv verden.

Partnerskabet mellem Manduka og Breathe For Change er et vidnesbyrd om begge organisationers fælles dedikation til at forbedre wellness og social-emotionel læring i skolerne. Dette samarbejde er præget af vigtige initiativer som Mandukas donation af yogamåtter til lærere og skoler, bidrag til Breathe For Change's stipendiefond og et løfte om at donere en del af indtægterne på Giving Tuesday. Disse bidrag er med til at støtte betydelige fremskridt mod en sundere, mere forbundet verden ved at integrere wellness-praksis i selve strukturen af uddannelsesinstitutioner.

For de dedikerede udøvere i Mandukas fællesskab giver dette partnerskab også en spændende mulighed for at være en del af en meningsfuld forandring inden for uddannelse. Det er en opfordring til dem, der kender værdien af disse praksisser, om at transformere uddannelsessystemerne.

Når vi ser fremad, er Breathe For Change forpligtet til at udvide sin rækkevidde og uddybe sin indflydelse. Med ambitioner om at blive en akkrediteret institution vil organisationen tilbyde certifikater og grader på videregående uddannelser og dermed udvide omfanget af sin transformative træning. Efter allerede at have certificeret ca. 15.000 undervisere på landsplan er målet at udvide denne styrke til over 100.000 undervisere globalt.

Et partnerskab med et formål

Foreningen af Manduka og Breathe For Change repræsenterer mere end blot et partnerskab; det er udtryk for en forenet vej mod at transformere samfund gennem yoga. Gennem deres kombinerede indsats sigter de mod at skabe rum, hvor undervisere og studerende kan trives, i sind, krop og forbindelse. Dette samarbejde danner præcedens for, hvordan organisationer kan gå sammen om at skabe meningsfuld forandring og bane vejen for en fremtid, hvor uddannelse er synonymt med menneskelig udvikling og velvære.

Som en særlig fejring af Giving Tuesday donerer Manduka 10% af alt salg til Breathe For Change, som vil give yogamåtter og Breathe For Change-træningsstipendier til flere undervisere og skoler over hele landet.

Læs mere om Breathe For Change: Hjemmeside | Instagram | YouTube


Deling af gode vibes + de bedste måtter, tøj og yogaudstyr siden 1997.

Deling af gode vibes + de bedste måtter, beklædning og yogaudstyr siden 1997. #inspirethepractice