Gebruiksvoorwaarden | Manduka

ARTIKEL 1 - AANVAARDING VAN VOORWAARDEN

Bij Manduka, B.V., ("Manduka", "ons", "onze" of "wij"), is het onze missie om iedereen te inspireren en in staat te stellen om de transformerende kracht van yoga te ervaren. We zijn blij dat je ervoor hebt gekozen om onze Website ("Website"), en al onze andere producten en diensten die we je leveren (gezamenlijk "Diensten") te gebruiken om je te helpen een unieke yoga-ervaring op te doen.

Manduka heeft deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden", "Overeenkomst") opgesteld om de Klant ("Klant", "jij") te verzekeren dat winkelen bij Manduka veilig, beveiligd en beschermd is. Onze Voorwaarden vertellen de Klant hoe de Klant onze Diensten mag gebruiken en informeren de Klant over de regels die gelden voor het gebruik van de Diensten van Manduka.

Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat u de Website van Manduka bezoekt of gebruik maakt van een van de andere Diensten van Manduka. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoeken wij u geen gebruik te maken van de Website of andere Diensten van Manduka. Door gebruik te maken van de Website van Manduka gaat u akkoord met onze Voorwaarden, Privacybeleid en Cookiesbeleid. Indien u niet zeker bent van de voorwaarden van onze Website, gelieve dan contact opnemen met Manduka voordat u gebruik maakt van de Website.

ARTIKEL 2 - DEFINITIES

Manduka B.V: Manduka BV, Keizersgracht 555, 1017DR Amsterdam, Nederland. Fiscale vertegenwoordiging door Cosmopolite Belgium BTW: BE0717686865 EORI: NL859179394

Website: eu.manduka.com.

Algemene Voorwaarden: De overeenkomst op afstand tussen Onderneming en Klant voor de aankoop van Producten via de Website. Op de Overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Klant: Iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn/haar commerciële, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten vallen en die Producten via de Website koopt of mogelijk zal kopen.

Zakelijke Klant: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn/haar commerciële, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten vallen en die Producten koopt via de Website.

Werkdag: Elke dag, behalve zaterdag, zondag en nationale feestdagen.

Aanbod: Het aanbod van Producten via de Website. Op het Aanbod zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Producten: Alle Producten die op de Website te koop worden aangeboden.

Schriftelijk: Manduka kan de Klant voornamelijk per e-mail bereiken.

Orderbevestiging: Bevestigt dat Manduka de bestelling van de Klant heeft ontvangen, maar bevestigt niet de acceptatie van de bestelling.

Verzendbevestiging: Schriftelijke verzendbevestiging waarin de aanvaarding van de bestelling van de Klant en de verkoop van Product(en) van de bestelling aan de Klant wordt bevestigd.

Manduka Wholesale Programma: Zakelijke Klanten, zoals winkeliers en studio's, die Manduka Producten doorverkopen op hun verkooppunt.

ARTIKEL 3 - BEDRIJFSINFORMATIE

Manduka B.V., geregistreerd in Nederland onder KvK-nummer (KVK) 72627522 aan de Keizersgracht 555, 1017DR Amsterdam, Nederland. Fiscale vertegenwoordiging door Cosmopolite België BTW: BE0717686865 EORI: NL859179394

Klanten kunnen Manduka bereiken op yogisupport@manduka.com of via de telefoon, op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 09:30 - 17:30 uur CET, op +31 638 286 010 (met uitzondering van Nationale feestdagen).

Zakelijke klanten kunnen Manduka bereiken op europe@manduka.com of via de telefoon, op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 09:30 - 17:30 uur CET, op +31 638 907 836 (met uitzondering van Nationale feestdagen).

ARTIKEL 4 - TOEPASSELIJKHEID

Manduka biedt haar Website aan haar Klanten aan om hun yoga-ervaring te verbeteren omdat wij geloven dat yoga voor iedereen is - en dat het niet uitmaakt wie je bent of waarom je hebt besloten yoga te proberen, het heeft iets ongelooflijks te bieden. Manduka biedt innovatie, educatie en mogelijkheden voor iedereen om de vele voordelen van yoga te ervaren.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding ("Aanbieding") van Producten ("Producten") die beschikbaar zijn voor aankoop op de Website van Manduka en op alle Overeenkomsten.

Deze algemene voorwaarden worden voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Klant en de Klant ter beschikking gesteld.

Deze algemene voorwaarden worden tenminste voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Klant ter hand gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een duurzame elektronische gegevensdrager kunnen worden opgeslagen.

Wij wijzen u erop dat alle kenmerken, inhoud en specificaties van de Website van Manduka en alle beschreven of afgebeelde Producten en prijzen zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd. Ook impliceert of garandeert de vermelding van een product of dienst niet dat dit product of deze dienst te allen tijde beschikbaar zal zijn.

Manduka streeft ernaar dat onze Diensten en alle andere informatie die Manduka verstrekt volledig, juist en actueel is. Manduka geeft geen garantie met betrekking tot de volledigheid of juistheid van de Diensten, of andere informatie, inhoud, adviezen of aanbevelingen die via de Website of Diensten worden verstrekt.

ARTIKEL 5 - REGISTRATIE BIJ MANDUKA

De Klant kan zich registreren en een individueel account aanmaken bij Manduka om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Diensten van Manduka. De Klant kan ook als "gast" een aankoop doen op onze Website zonder zich te registreren of een account aan te maken bij Manduka. Let op: sommige Diensten kunnen alleen beschikbaar zijn voor personen die zich hebben geregistreerd en een individuele account bij Manduka hebben aangemaakt.

In beide situaties zal de Klant bepaalde informatie aan Manduka moeten verstrekken om bepaalde Diensten te kunnen uitvoeren die de Klant aan Manduka vraagt. Alle gegevens die de Klant bij registratie dient te verstrekken dienen actueel, volledig en juist te zijn. De Klant is ook verantwoordelijk voor het tijdig bijwerken van zijn accountgegevens indien deze wijzigen. Daarnaast is de Klant verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van gevoelige informatie (zoals het wachtwoord van het account). Neem onmiddellijk contact op met Manduka als de Klant denkt dat het account is gecompromitteerd.

Bij het gebruik van de Diensten gaat de Klant ermee akkoord dat:

 • Het is u toegestaan slechts één account voor uzelf aan te maken en u zult niet meer dan één account voor uw individuele gebruik aanmaken.
 • U zult niet, zonder onze uitdrukkelijke toestemming, een andere account voor uzelf aanmaken als wij uw account hebben uitgeschakeld of anderszins hebben beperkt.
 • U zult op geen enkele wijze toegang tot uw account kopen, verkopen, verhuren of leasen.
 • U zult de aanmeldingsgegevens van uw account (bijvoorbeeld het wachtwoord van uw account of uw e-mailadres en wachtwoordreset/veiligheidsvraag) niet met anderen delen.
 • U zult alleen inloggen en toegang verkrijgen tot de Websites en Diensten via de door Manduka geautoriseerde middelen, en u zult niet inloggen of proberen toegang te verkrijgen tot de Website of Diensten via ongeautoriseerde middelen.

ARTIKEL 6 - PRODUCT

Productafbeeldingen op de Website van Manduka dienen uitsluitend ter illustratie. Manduka streeft ernaar de kleuren van Producten nauwkeurig weer te geven, maar Manduka kan niet garanderen dat het beeldscherm van een apparaat de kleur van het Product nauwkeurig weergeeft.

Aangezien veel van onze Producten met de hand worden vervaardigd, kunnen Producten een redelijke tolerantie hebben in kleur, afmetingen en gewicht.

ARTIKEL 7 - PRIJS EN BETALING

De prijzen van de Producten zijn zoals vermeld op de Website op het moment dat de Klant een bestelling indient.

Indien een Product op de Website onjuist geprijsd is, zal Manduka, zodra Manduka van de onjuiste prijs op de hoogte is, Schriftelijk ("Schriftelijk") contact opnemen met de Klant. De Klant heeft de keuze om de Producten tegen de juiste prijs te blijven kopen of de bestelling te annuleren conform de annuleringsprocedure van artikel 10.2. De bestelling wordt niet eerder verwerkt dan nadat Manduka de instructies van de Klant heeft ontvangen binnen zeven (7) dagen vanaf het moment dat Manduka de Klant heeft geïnformeerd. Indien Manduka niet in staat is contact op te nemen met de Afnemer, middels de door de Afnemer tijdens het bestelproces verstrekte contactgegevens of indien Manduka geen reactie van de Afnemer ontvangt binnen de hiervoor genoemde termijn, zal Manduka de bestelling als geannuleerd beschouwen en de Afnemer hiervan Schriftelijk in kennis stellen.

Alle prijzen van de Producten zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten zijn voor de bevestiging van een bestelling beschikbaar voor de Klant. De verzendkosten zijn afhankelijk van het land waarnaar de Producten moeten worden verzonden.

Voordat een bestelling wordt geplaatst, is de totale prijs, inclusief alle kosten en belastingen, beschikbaar voor de Klant en wordt deze aangegeven. Dit geldt niet voor bestemmingen buiten de EU en afgelegen gebieden, waar extra kosten van toepassing kunnen zijn. Zie artikel 9.3.b.

De Klant kan de Producten betalen via Credit Card of PayPal.

Manduka.com gebruikt Shopify Secured Checkout encryptie om creditcardgegevens te coderen zodat klanttransacties veilig zijn. Kaartverificatie en 3D Secure is vereist om bestellingen te plaatsen op eu.manduka.com in overeenstemming met de Strong Customer Authentication Regulation (SCA) in Europa.

De Klant moet betalen op het moment van bestelling.

De eigendom van de Producten blijft bij Manduka en gaat pas over op de Klant als de koopprijs voor de Producten door Manduka is ontvangen.

ARTIKEL 8 - TOTSTANDKOMING EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

De Overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de Afnemer het Aanbod en de Voorwaarden heeft aanvaard.

De Overeenkomst en de Voorwaarden blijven van kracht totdat aan alle verplichtingen is voldaan.

 1. ORDERACCEPTATIE

Wanneer de Afnemer een bestelling plaatst op de Website, wordt een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van de bestelling met daarin de gegevens van de bestelling (een "Orderbevestiging") verzonden. Een Orderbevestiging bevestigt dat Manduka de bestelling van de Klant heeft ontvangen, dit bevestigt niet de acceptatie van de bestelling.

Acceptatie van de bestelling van de Klant en verkoop van Product(en) van de bestelling aan de Klant vindt plaats wanneer een bericht ter bevestiging van verzending van de bestelling (een "Verzendbevestiging") wordt verzonden.

 1. WANNEER EEN BESTELLING NIET KAN WORDEN GEACCEPTEERD

Indien Manduka, onder welke omstandigheden dan ook, de bestelling van de Klant niet kan accepteren, zal Manduka contact opnemen met de Klant door te Schrijven naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. Dit kan het gevolg zijn van voorraadbeperkingen, onverwachte situaties die Manduka niet kon voorzien, fout in prijs of omschrijving van het Product of Manduka is niet in staat de bestelling binnen een redelijke termijn te leveren.

 1. BESTELLINGSNUMMER

Bij het plaatsen van een bestelling op de Manduka Website wordt een bestelnummer toegekend. Als de Klant vragen heeft over de bestelling, stuur Manduka dan een e-mail met het bestelnummer, zodat Manduka de vragen zo snel mogelijk kan beantwoorden. Indien de Klant geen bestelnummer heeft ontvangen, neem dan contact op met Manduka.

ARTIKEL 9 - VERZENDING EN LEVERING

 1. GRATIS VERZENDING

Manduka biedt gratis verzending voor bestellingen boven €125. Dit geldt voor bepaalde landen op het vasteland van de EU. Gratis verzending geldt niet voor bestemmingen buiten de EU en afgelegen gebieden.

Voor verzending naar bestemmingen buiten de EU en afgelegen gebieden kun je de juiste verzendoptie kiezen tijdens het afrekenen. Meer informatie over verzending naar bestemmingen buiten de EU en afgelegen gebieden vind je in artikel 9.3.b.

 1. TRANSITTIJD

De Klant ontvangt een verzendbevestiging per e-mail wanneer de bestelling van de Klant is verzonden. Dit bevat een trackingnummer waarmee de Klant het pakket kan volgen. Houd er rekening mee dat levertijden slechts een schatting zijn en niet gegarandeerd kunnen worden.

Manduka streeft ernaar om bestellingen die tot 14:00 uur worden ontvangen nog dezelfde dag te verzenden, bestellingen die na 14:00 uur worden ontvangen worden de volgende werkdag verzonden.

Het magazijn verwerkt bestellingen van maandag tot en met vrijdag. Bestellingen worden niet verzonden op zaterdag of zondag en op Belgische nationale feestdagen. Ons magazijn is gesloten op Belgische feestdagen.

Bestellingen met adresafwijkingen, die speciale verzend- of douanedocumenten vereisen, kunnen een dag extra nodig hebben om te worden verzonden.

Manduka verplicht zich de Producten te leveren binnen een termijn van zeven (7) dagen na ontvangst van de volledige betaling, tenzij tussen Manduka en de Klant bij de totstandkoming van de Overeenkomst een andere levertermijn is overeengekomen. Manduka levert de bestelling af op het adres dat de Afnemer tijdens het bestelproces aan Manduka kenbaar heeft gemaakt.

Indien er op het moment van aflevering niemand aanwezig is op het adres van de Afnemer, dient de Afnemer de instructies van de bezorgdienst die belast is met de bezorging van de bestelling op te volgen.

Extra briefjes voor de bezorging zijn ter beoordeling van de bezorger. Manduka maakt gebruik van een signed for service waarbij de koerier geacht wordt een handtekening te verkrijgen bij aflevering. Indien een afleverbon met alternatieve afleverinstructies wordt opgevolgd en resulteert in een zoekgeraakt pakket, vervalt elke aanspraak op compensatie.

De Klant moet de verpakking bij levering/ophaling controleren op mogelijke schade. Indien de Producten beschadigd zijn, dient de Klant Manduka hiervan binnen twee (2) dagen op de hoogte te stellen.

Manduka is niet verantwoordelijk voor vertragingen die buiten onze macht liggen. Indien nodig, maatregelen nodig zijn om contact op te nemen met de bezorgdienst, zal Manduka dit voor de Klant doen. Manduka is in dat geval niet aansprakelijk voor vertragingen die het gevolg zijn van de gebeurtenis.

Geschatte verzendinformatie/levertijd per land in werkdagen kunt u vinden op hier.

 1. PRIJZEN

EU-LANDEN

Bestellingen van meer dan €125 worden gratis verzonden. Voor bestellingen onder de €125 bedragen de verzendkosten €4,99. Alle bestellingen geplaatst op eu.manduka.com worden verzonden vanuit ons magazijn in België.

BESTEMMINGEN BUITEN EU EN AFGELEGEN GEBIEDEN

Bestemmingen buiten de EU en afgelegen gebieden komen niet in aanmerking voor gratis verzending en de €4,99 verzendkosten. De kosten worden automatisch berekend op de Manduka Website tijdens het afrekenen. Indien het land van de Klant niet vermeld staat op de Website van Manduka, neem dan contact op met Manduka voor verdere hulp.

Voor verzending naar bestemmingen buiten de EU en afgelegen gebieden, gelieve de juiste verzendoptie te kiezen tijdens het afrekenen. Indien een verkeerde verzendoptie wordt gekozen, blijft de bestelling van de Klant in de wacht staan, waardoor de verzending vertraging kan oplopen. In die gevallen neemt Manduka contact op met de Klant voordat de bestelling wordt verzonden, omdat Manduka mogelijk extra verzendkosten moet vragen voor levering door de pakketdienst van Manduka.

Lokale belastingen en invoerbehandelingskosten worden door de koeriersdienst aan de Klant in rekening gebracht bij bestellingen naar een land buiten de EU-douanezone. Manduka is niet verantwoordelijk voor deze kosten. Neem contact op met de lokale belastingdienst voor vragen over invoerbelastingen. Deze kosten worden niet gerestitueerd bij het retourneren van artikelen. De douaneafhandeling kan extra tijd in beslag nemen om de bestelling van de Klant te laten bezorgen.

 1. ONBEZORGDE OF ZOEKGERAAKTE PAKKETTEN

Indien de Klant zijn pakket niet heeft ontvangen, hoewel de trackinginformatie "Afgeleverd" vermeldt, dient de Klant binnen twee (2) Werkdagen contact op te nemen met Manduka. Het proces vereist dat de Klant een formulier invult en ondertekent om de claim in te dienen.

Indien het pakket door de koerier als "Verloren" wordt verklaard, zal Manduka vervolgens binnen vijf (5) Werkdagen ofwel een vervanging ofwel volledige terugbetaling aanbieden, inclusief de door de Klant betaalde verzendkosten.

Houd er rekening mee dat in het geval dat de Klant instructies heeft gegeven aan de koerier, waardoor het pakket kan worden afgegeven zonder een vereiste handtekening of fysieke aanwezigheid, de aansprakelijkheid bij de Klant ligt.

ARTIKEL 10 - HERROEPINGSRECHT EN RESTITUTIE

 1. WIJZIGING VAN BESTELLINGEN

Manduka kan eenmaal bevestigde bestellingen niet meer wijzigen. Door dit automatische bestelsysteem worden afgeronde bestellingen direct doorgestuurd naar het magazijn voor verwerking en kunnen dus niet meer gewijzigd worden.

 1. BESTELLINGEN ANNULEREN

Bestellingen die op de Website worden bevestigd, worden automatisch naar ons magazijn gestuurd om te worden verwerkt. Indien de klant de bestelling na bevestiging wenst te annuleren, neem dan onmiddellijk contact op met Manduka. De Klant heeft het recht om de bestelling zonder opgaaf van reden en zonder kosten te annuleren voorafgaand aan de verzending van de bestelling.

Na annulering van de bestelling ontvangt de Klant per e-mail een bevestiging van de annulering en zal Manduka de reeds betaalde bedragen terugstorten op de oorspronkelijke betaalwijze waarmee de Klant de bestelling heeft betaald.

Na ontvangst van een Verzendbevestiging, conform artikel 8.1., kan de Klant de bestelling niet meer annuleren.

Indien het voor de Klant niet mogelijk is de bestelling tijdig te annuleren, dan heeft de Klant het recht de levering te weigeren. Wanneer Manduka het pakket retour ontvangt zal Manduka het volledige reeds betaalde bedrag terugstorten op de oorspronkelijke betaalwijze waarmee de bestelling is betaald.

Wanneer het pakket door de Klant in ontvangst is genomen, kan de Klant het Product of de Producten retourneren volgens de procedure zoals beschreven in artikel 10.3. Let op: alle verzend- en administratiekosten zijn voor rekening van de Klant; Manduka biedt geen gratis retourzendingen aan.

Manduka behoudt zich het recht voor bestellingen te annuleren indien een Product niet beschikbaar is als gevolg van een voorraadafwijking op het moment van aankoop of indien een kortingscode ten onrechte is toegepast. Manduka zal in dat geval Schriftelijk contact opnemen met de Klant.

 1. TERUGZENDINGEN

De Klant heeft het wettelijke recht om binnen dertig (30) dagen de Overeenkomst te herroepen. Dit betekent dat de Klant gedurende de betreffende periode kan besluiten de Producten niet te houden. De Klant dient Manduka op de hoogte te stellen van zijn beslissing de Overeenkomst te herroepen. Manduka zal de Afnemer de benodigde retourinstructies verstrekken. De Klant hoeft geen reden voor herroeping op te geven. Alle kosten voor het terugzenden van de Producten komen voor rekening van de Klant.

Het aanvangstijdstip van de termijn om gebruik te maken van het herroepingsrecht kan verschillen. De volgende regels zijn van toepassing:

 • Indien de levering één Product betreft, gaat de termijn in op de dag na ontvangst van het Product door de Klant;
 • In geval van levering van meerdere Producten die op verschillende dagen worden geleverd, gaat de termijn in op de dag nadat de Klant het laatste van de bestelde Producten heeft ontvangen;
 • Indien de levering betrekking heeft op een Product over een bepaalde periode, gaat de termijn in op de dag volgend op de dag waarop de Klant de eerste levering van de Producten heeft ontvangen.

De Klant kan alleen retourneren als het Product of de Producten:

 • Op geen enkele wijze zijn gebruikt, gewijzigd of beschadigd;
 • ongewassen, ongedragen en schoon zijn;
 • compleet zijn, en;
 • hun originele labels en verpakking hebben

Artikelen die niet door de inspectie komen, komen niet in aanmerking voor restitutie.

Er kan €10 restocking fee in rekening worden gebracht voor artikelen die buiten de retourtermijn van dertig (30) dagen worden geretourneerd of voor artikelen die niet in de originele verpakking zitten.

Bijvoorbeeld:

 • Kreuken/Vouwen door onjuiste behandeling en/of opslag - u kunt de mat het beste plat neerleggen of opgerold bewaren.
 • Schade door overmatige hoeveelheden water of andere vloeistoffen
 • Onjuiste reiniging (bijv. agressieve chemicaliën, beschadiging door wasmachine)
 • Schade door ander gebruik dan yoga of soortgelijke fitnessactiviteiten
 • Ongelijke kleurpatronen of verkleuring door gebruik
 • Schade door externe elementen/factoren die de mat doorboren of beschadigen

De Klant dient de Producten onverwijld en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na verzending van de herroepingsverklaring aan Manduka te retourneren.

EU-LANDEN

Indien de Klant zich in een van de onderstaande landen bevindt, kan de Klant via e-mail een retourlabel aanvragen door contact op te nemen met Manduka. Print het retourlabel en lever het pakket af bij het dichtstbijzijnde DPD afgiftepunt. Manduka plant geen pick-ups.

Manduka kan momenteel retourlabels aanbieden voor een vast tarief van €5,99 naar de onderstaande landen:

België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Letland, Litouwen, Luxemburg, Ierland, Monaco, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden.

Als het land van de Klant niet in de lijst voorkomt, kan Manduka in dat land geen gesubsidieerd retourlabel leveren en vraagt Manduka de klant om zelf de retourzending naar het opgegeven retouradres te organiseren. Het trackingnummer dient bewaard te worden als bewijs van verzending.Manduka is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of beschadigde pakketten.

Retouradres:

VdH Logistics - Manduka Retouren

Anthonis de Jonghestraat 29

9100 Nieuwkerken-Waas

België

NIET-EU-LANDEN

Manduka accepteert retourzendingen uit landen buiten de EU, echter de Klant is volledig verantwoordelijk voor het controleren van alle van toepassing zijnde heffingen en belastingen. Indien Manduka bij aankomst van de door de Klant geretourneerde goederen wordt verzocht extra belastingen te betalen, zal Manduka dit in mindering brengen op het terug te betalen bedrag.

Bij retourzendingen naar landen buiten de EU moeten de waarde en de omschrijving van de geretourneerde goederen voor douanedoeleinden worden vermeld. Manduka stelt voor dat de Klant het RMA-document van Manduka uit de retourinstructies aan de buitenkant van het pakket bevestigt, in een documentenhoesje of duidelijk zichtbaar, zodat de douane de waarde kan bepalen en het pakket kan vrijgeven voor aflevering aan het magazijn.

Manduka vraagt de klant de retourzending zelf te organiseren naar het opgegeven retouradres. Het trackingnummer dient bewaard te worden als bewijs van verzending.

Retouradres:

VdH Logistics - Manduka Retouren

Anthonis de Jonghestraat 29

9100 Nieuwkerken-Waas

België

 1. TERUGBETALINGEN

Als de retourzending van de Klant door de inspectie komt, ontvangt de Klant een bevestigingsmail, meestal binnen drie (3) werkdagen vanaf het moment dat Manduka de geretourneerde goederen in het magazijn heeft ontvangen. Als de geretourneerde artikelen niet door de inspectie komen, zal een medewerker van de klantenservice contact met je opnemen.

Restituties worden binnen vijf (5) dagen na verzending van de bevestigingsmail verwerkt en worden gedaan met hetzelfde betaalmiddel als waarmee het Product is betaald.

Let op: Manduka dekt niet de kosten van de retourzending. Manduka zal echter de initiële verzendkosten vergoeden indien de Klant de volledige bestelling retourneert.

Indien de Klant een retouretiket van Manduka heeft ontvangen, dan zal Manduka na ontvangst en verwerking van de retourzending, het bedrag voor de retouretiketten automatisch in mindering brengen op de restitutie.

 1. OMRUILINGEN

Manduka biedt geen directe ruilmogelijkheden. Manduka vraagt de Klant om de bestelling binnen dertig (30) dagen te retourneren en Manduka zal de Klant het bedrag van de oorspronkelijke aankoop terugbetalen, zodat de Klant op eigen gelegenheid een nieuwe bestelling kan plaatsen op eu.manduka.com. Voor meer informatie over terugbetaling wordt verwezen naar artikel 11.3.

ARTIKEL 11 - GARANTIE

De Klant heeft recht op een wettelijke garantie van twee (2) jaar. De wettelijke garantie dekt elk fabricagefout van de Producten die zich manifesteert binnen de periode van twee (2) jaar vanaf de datum van levering van de Producten.

De Klant dient Manduka van de gebrekkige Product(en) op de hoogte te stellen binnen een redelijke termijn nadat het fabricagefout bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn bij de Klant via de Klant Product Claim Formulier. Tekenen van slijtage als gevolg van gebruik en verzorging van de Producten vallen niet onder fabricagefouten, ook niet als deze zich voordoen binnen de wettelijke garantietermijn van twee (2) jaar.

ARTIKEL 12 - KLACHTENPROCEDURE

Indien de Klant klachten heeft, kan de Klant contact opnemen met Manduka.

Mocht de Klant een probleem ondervinden met Product(en) dan kan een claim worden ingediend via de Klant Product Claim Formulier. Let op, als het Product is gekocht bij een andere winkel dan eu.manduka.com, richt de klacht dan aan de winkel waar het Product is gekocht.

De Klant kan ook een klacht indienen bij het Online Geschillenbeslechtingsplatform van de Europese Unie, http://ec.europa.eu/odr.

ARTIKEL 13 - GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

De privacy van de Klant is belangrijk - Manduka gebruikt de persoonsgegevens van de Klant alleen in overeenstemming met het Privacybeleid op de Website. Bekijk ons Privacybeleid om te weten te komen hoe informatie wordt behandeld wanneer de Klant zich registreert voor onze Diensten en deze gebruikt.

ARTIKEL 14 - OVERMACHT

Manduka is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige tekortkoming in de nakoming of vertraging in de nakoming van een van haar verplichtingen onder de Overeenkomst die te wijten is aan een situatie van overmacht.

In geval van een situatie van overmacht:

 • Manduka zal Afnemer hiervan op de hoogte stellen, en;
 • worden de verplichtingen van Manduka uit de Overeenkomst opgeschort en wordt de termijn voor het nakomen van de verplichtingen verlengd voor de duur van de situatie van Overmacht. Indien de overmachtsituatie van invloed is op de levering van de Producten, zal Manduka met de Afnemer een nieuwe leveringsdatum afspreken nadat de overmachtsituatie voorbij is.

Indien de Klant ervoor kiest de Overeenkomst te ontbinden, dient de Klant de reeds ontvangen Producten te retourneren, conform de procedure van artikel 10.3.

ARTIKEL 15 - TOEPASSELIJK RECHT

Op deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. Dit betekent dat de Overeenkomsten voor de aankoop van Producten via onze Website en alle geschillen of vorderingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden beheerst door Belgisch recht.

ARTIKEL 16 - DIVERSEN

Manduka kan deze Voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Op de Overeenkomst tussen de Klant en Manduka zijn de Voorwaarden van toepassing die gelden op het moment van de bestelling van de Producten.

Onverminderd de rechten en rechtsmiddelen die het toepasselijk recht of deze algemene voorwaarden aan de Klant toekennen, is onze aansprakelijkheid voor directe schade beperkt tot de waarde van de bestelde Producten.

De nietigheid van enige bepaling of deel van een bepaling onder de Overeenkomst zal op geen enkele wijze de geldigheid van het resterende deel van de bepaling of de rest van de bepalingen en clausules beïnvloeden.

ARTIKEL 17 - KOPEN ALS ZAKELIJKE KLANT

Het Manduka Wholesale Programma ("Wholesale Programma") is bedoeld voor Zakelijke Klanten zoals retailers en studio's die de intentie hebben om Manduka Producten door te verkopen op hun verkooppunt.

Zakelijke Klanten ("Zakelijke Klant") die Producten kopen van de Website van Manduka zijn gebonden aan deze Voorwaarden.

 1. BTW-VEREISTEN

Voor Zakelijke Klanten binnen de EU is te allen tijde een geldig zakelijk BTW-nummer vereist. De bedrijfsnaam en het factuuradres dienen overeen te komen met de aan Manduka verstrekte BTW-nummergegevens. De Zakelijke Klant dient Manduka op de hoogte te stellen van wijzigingen of updates van zijn bedrijfsgegevens.

 1. REIKWIJDTE WEDERVERKOOP

De Zakelijke Klant kan alleen doorverkopen binnen de EMEA-regio, Manduka staat geen doorverkoop buiten deze regio toe tenzij Schriftelijk anders overeengekomen. Manduka behoudt zich het recht voor een Zakelijke Klant die zonder toestemming buiten deze regio doorverkoopt, te deactiveren.

 1. 3RD MARKTPLAATS WEDERVERKOOP

Zakelijke klanten worden alleen goedgekeurd voor het oorspronkelijk opgegeven verkoopkanaal. Zakelijke klanten die verkopen op 3rd platformen zonder toestemming van Manduka, worden uit het groothandelsprogramma verwijderd.

 1. DROPSHIPPING EN CROSS-DOCKING

Zakelijke Klanten mogen eu.manduka.com niet gebruiken om rechtstreeks naar hun klanten te dropshippen - Manduka verzendt alleen naar het zakelijke adres van de Zakelijke Klant. Manduka behoudt zich het recht voor om bestellingen te annuleren waarvan Manduka vermoedt dat ze worden besteld om rechtstreeks naar de klant te verzenden.

Zakelijke Klanten mogen eu.manduka.com niet gebruiken voor cross-docking van Producten. Het Groothandelsprogramma is bedoeld voor groothandelaren om voorraden in te kopen en te verkopen vanuit voorraden die de groothandelaar in bezit heeft. Het programma is niet bedoeld voor groothandelaren om rechtstreeks uit de voorraad van Manduka te verkopen. Manduka behoudt zich het recht voor om bestellingen te annuleren waarvan wij menen dat deze niet worden besteld uit voorraadoverwegingen.

 1. GROOTHANDEL VERZENDING

EU GROOTHANDEL REKENINGEN

Bestellingen worden verzonden vanuit Manduka's magazijn in België.

Zakelijke klanten binnen de EU komen in aanmerking voor gratis verzending op bestellingen van meer dan zeshonderdvijftig (650) euro. Voor bestellingen onder die drempel gelden onze DPD-verzendtarieven.

Manduka verzendt alleen naar het land waar het BTW-nummer van de Zakelijke Klant geregistreerd is.

GROOTHANDELACCOUNTS BUITEN DE EU

Bevestigde Bestellingen worden verzonden vanuit ons magazijn in België op offerte via de gekozen bezorgdienst of afhaling kan geregeld worden door de vrachtvervoerder van voorkeur van de Zakelijke Klant.

Wanneer de bestelling door de Zakelijke Klant wordt geplaatst, zal Manduka een verzendofferte vragen om deze met de Zakelijke Klant te bevestigen voor verzending op basis van de overeengekomen Incoterms. Na bevestiging door de Zakelijke Klant is volledige betaling vereist voor verzending van de bestelling, tenzij anders overeengekomen.

 1. RETOUR- EN OMRUILBELEID ZAKELIJKE KLANTEN

Manduka accepteert geen retourzendingen en omruilingen op groothandelsbestellingen. Als Zakelijke Klant genieten aankopen niet dezelfde wettelijke bescherming die beschikbaar is voor consumenten onder de Sale of Goods Act 1979 en andere gerelateerde consumentenwetgeving. Retourneren en ruilen is standaard niet mogelijk.

Zakelijke klanten handelen alle ruilingen en retouren rechtstreeks met hun klanten af. Het is uitsluitend ter beoordeling van de dealer of de Zakelijke Klant ruilen of retourneren van niet-defecte Producten voor zijn klanten toestaat.

 1. PRODUCTCLAIM ZAKELIJKE KLANT

Als de zakelijke klant een probleem ondervindt met een defect product, kan een claim worden ingediend via de Claimformulier groothandelproduct. Als een claim wordt goedgekeurd, verstrekt Manduka de Zakelijke Klant een creditnota. Manduka biedt geen vervanging of omruiling.


Ingangsdatum: 15 april 2021