Onderwijs veranderen met hart: De samenwerking tussen Manduka en Breathe For Change

Posted in community |
Transforming Education with Heart: The Manduka and Breathe For Change Partnership

Manduka heeft haar krachten gebundeld met Breathe For Change, een organisatie die een revolutie teweeg heeft gebracht op het gebied van het welzijn van docenten en scholen in het hele land. Dit partnerschap, gedreven door een gedeelde visie op het integreren van welzijn, yoga en mindfulness in onderwijsomgevingen, markeert een cruciaal moment in de reis naar het cultiveren van gezondere schoolgemeenschappen.

Manduka zal de Breathe For Change missie van het ondersteunen van Yoga onderwijs en programmering ondersteunen door het verstrekken van fondsen en yogamatten voor klaslokalen in de districten die zowel Breathe for Change als Yoga Ed. wereldwijd activeren. 

"We zijn verheugd om samen te werken met Breathe For Change en Yoga Ed.", zegt Pamela Levine, CEO van Manduka. "Hun missie om Yoga als middel voor welzijn in het onderwijs te brengen sluit perfect aan bij onze inzet om de beoefening van yoga te inspireren voor alle gemeenschappen in elke levensfase. Het ultieme doel is om kinderen al vroeg op de mat te krijgen, door al vroeg een gewoonte te creëren die ze hun hele leven kunnen blijven gebruiken. Ook het ondersteunen van de docenten die deze programma's leiden is wat ons elke dag drijft - het ondersteunen van die docenten die inspireren!". 

De reis van Breathe For Change: Van klaslokaal tot wereldwijde impact

Het verhaal van Breathe For Change begon in het hart van een kleuterklas, waar Ilana Nankin, een onderwijzeres, werd geconfronteerd met de uitdagingen van stress en burn-out die synoniem zijn geworden met het beroep van onderwijzeres. Ilana ontdekte dat er binnen haar school weinig ondersteuning was voor haar eigen welzijn en wendde zich tot yoga. Ze vond in de yoga niet alleen verbeteringen voor haar fysieke gezondheid, maar vooral ook strategieën die haar levenskwaliteit en effectiviteit als lerares enorm verbeterden.

Gedreven door het verlangen om haar ervaring te delen met andere docenten en het onderwijssysteem van binnenuit te veranderen, begon Ilana aan een reis om haar Ph.D. te behalen, waarbij ze haar onderzoek richtte op het cruciale verband tussen het welzijn van docenten en het leren van leerlingen. Haar bevindingen onthulden de impact van stress bij leerkrachten op de resultaten van leerlingen en de grote voordelen die het verbeteren van het welzijn van leerkrachten zou kunnen hebben op de sociaal-emotionele en academische ontwikkeling van leerlingen.

In 2015, gedreven door haar onderzoek en persoonlijke ervaringen, richtte Dr. Ilana Nankin samen met Michael Fenchel Breathe For Change op. Het vlaggenschipprogramma van de organisatie, een 200-urige wellness- en yogadocentenopleiding gemaakt door docenten voor docenten, legde de basis voor wat een wereldwijde beweging zou worden, gedreven door de diepe overtuiging dat docenten belangrijk zijn en dat hun welzijn van fundamenteel belang is.

De uitdagingen aangaan

Breathe For Change ontstond als reactie op een zorgwekkende trend in het onderwijs - een verschuiving van menselijke ontwikkeling en de sociaal-emotionele aspecten van lesgeven en leren naar een meer gestandaardiseerde, academische aanpak. Deze trend beperkte niet alleen de ontwikkeling van essentiële menselijke vaardigheden, maar droeg ook bij aan een toename van gevoelens van ontkoppeling, eenzaamheid en geestelijke gezondheidsproblemen onder studenten en docenten. De missie van Breathe For Change is om deze trends tegen te gaan door welzijn, bewustzijn en menselijke verbinding opnieuw in het onderwijs te introduceren, waardoor individuen in staat worden gesteld om hun volledige potentieel te bereiken.

De effectiviteit van de programma's van Breathe For Change wordt ondersteund door bewijs. Een onderzoek dat werd uitgevoerd tijdens de COVID-19 pandemie onthulde significante verbeteringen in het algehele welzijn, mindfulness, emotionele intelligentie en hun vermogen om het sociaal-emotionele leren van leerlingen te ondersteunen als resultaat van hun training. Deze verbeteringen gingen hand in hand met een vermindering van stress en burn-out onder leerkrachten, wat de cruciale rol van welzijnspraktijken in het onderwijs benadrukt.

Breathe For Change heeft uitgebreide gegevens verzameld van meer dan 12.000 cursisten, waaruit de substantiële impact van hun training blijkt. Opvoeders hebben een verbeterd algeheel welzijn gerapporteerd, een verbeterde emotionele regulatie, meer vertrouwen in het faciliteren van sociaal-emotioneel leren en een groter vermogen om ondersteunende leeromgevingen te creëren. 

Deze resultaten komen niet alleen de docenten zelf ten goede, maar leiden ook tot een betere leeromgeving, minder stress en burn-out in het onderwijs en betere schoolprestaties.

Het verhaal van de Lapham basisschool, een veranderde gemeenschap

De transformerende kracht van het werk van Breathe For Change blijkt uit het verhaal van Lapham Elementary School in Madison, WI. In de loop van een zomer namen de directeur en het onderwijzend personeel van Lapham deel aan de 200-urentraining van Breathe For Change. In het daaropvolgende schooljaar was de school getuige van een opmerkelijke ommekeer. Gedragsincidenten namen drastisch af, de academische prestaties stegen en er was een opmerkelijke toename in betrokkenheid onder leerlingen, leerkrachten en families. Aan het eind van het jaar organiseerde de school een wellnessdag, waar honderden mensen uit de hele gemeenschap op afkwamen en waardoor de Lapham Elementary School een voortrekkersrol ging spelen op het gebied van welzijn in de gemeenschap.

Manduka x Breathe For Change

Manduka's samenwerking met Breathe For Change komt voort uit een gedeelde toewijding aan het verbeteren van het welzijn in onderwijsomgevingen. Manduka's betrokkenheid gaat verder dan het leveren van kwaliteits yogamatten; het gaat om het ondersteunen van docenten en studenten bij het creëren van een meer mindful en ondersteunende leeromgeving. Deze samenwerking zal de missie om yoga en mindfulness in het onderwijs te brengen versterken en meer mensen uitnodigen om deel te nemen aan deze transformatieve beweging. 

In de kern wordt Breathe For Change gedreven door de missie om het collectieve welzijn van docenten, leerlingen en gemeenschappen te verbeteren. De uitgebreide trainingen zijn ontworpen om docenten te voorzien van de tools die nodig zijn voor het stimuleren van sociaal-emotioneel leren, mindfulness en yogapraktijken in hun klaslokalen en gemeenschappen. Als leider in de yoga apparatuur industrie, is Manduka toegewijd aan het leveren van producten die niet alleen een duurzaam ontwerp en superieure kwaliteit belichamen, maar ook de reis naar een meer mindful en positieve wereld ondersteunen.

De samenwerking tussen Manduka en Breathe For Change is een bewijs van de gedeelde toewijding van beide organisaties aan het verbeteren van welzijn en sociaal-emotioneel leren op scholen. Deze samenwerking wordt gekenmerkt door belangrijke initiatieven zoals Manduka's donatie van yogamatten aan docenten en scholen, bijdragen aan het beurzenfonds van Breathe For Change en een belofte om een deel van de opbrengst te doneren op Giving Tuesday. Deze bijdragen helpen om belangrijke stappen in de richting van een gezondere, meer verbonden wereld te ondersteunen door welzijnspraktijken te integreren in de structuur van onderwijsinstellingen.

Voor de toegewijde beoefenaars binnen de Manduka gemeenschap biedt dit partnerschap ook een opwindende kans om deel uit te maken van een betekenisvolle verandering in het onderwijs. Het is een oproep aan degenen die de waarde van deze praktijken kennen om onderwijssystemen te transformeren.

Vooruitkijkend is Breathe For Change vastbesloten om haar bereik te vergroten en haar impact te verdiepen. De organisatie heeft de ambitie om een geaccrediteerde instelling te worden en wil certificaten en diploma's voor het hoger onderwijs gaan aanbieden, waardoor de reikwijdte van haar transformatieve training wordt vergroot. Nu al ongeveer 15.000 opvoeders in het hele land gecertificeerd zijn, is het doel om deze empowerment uit te breiden naar meer dan 100.000 opvoeders wereldwijd.

Een partnerschap met een doel

Het samengaan van Manduka en Breathe For Change is meer dan alleen een partnerschap; het belichaamt een gezamenlijke weg naar het transformeren van gemeenschappen door middel van yoga. Door hun gezamenlijke inspanningen willen ze ruimtes creëren waar docenten en studenten zich kunnen ontplooien, in geest, lichaam en verbinding. Deze samenwerking schept een precedent voor hoe organisaties samen kunnen komen om betekenisvolle veranderingen teweeg te brengen en de weg te bereiden voor een toekomst waarin onderwijs synoniem is aan menselijke ontwikkeling en welzijn.

Als speciale viering van Giving Tuesday doneert Manduka 10% van alle verkopen aan Breathe For Change, waarmee yoga matten en Breathe For Change trainingsbeurzen worden verstrekt aan meer docenten en scholen in het hele land.

Meer informatie over Breathe For Change: Website | Instagram | YouTube


Sharing good vibes + de beste matten, kleding en yogaspullen sinds 1997.

Het delen van goede vibes + de beste matten, kleding en yogaspullen sinds 1997. #inspirethepractice