Manduka | Polityka prywatności

W Manduka LLC i Manduka B.V. ("Manduka", "nas", "nasz" lub "my") zdajemy sobie sprawę, że Twoja prywatność jest ważna - zarówno dla Ciebie, jak i dla nas. Manduka zobowiązuje się również do uczciwego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych naszych klientów, konsumentów i osób odwiedzających stronę internetową ("Dane osobowe"). Dążymy również do zapewnienia użytkownikowi jak największej kontroli nad jego danymi. 

Niniejsza Polityka prywatności ujawnia nasze praktyki w zakresie prywatności w odniesieniu do dostępu i korzystania z witryn internetowych Manduka, w tym wszystkich www.manduka.com i www.mandukamag.com ("Witryna" lub "Witryny" łącznie) oraz inne produkty i usługi, które możemy zaoferować użytkownikowi, takie jak możliwość dokonywania zakupów naszych produktów w naszym sklepie internetowym ("Zakupy"), uczestniczenia lub przekazywania darowizn na rzecz Project: OM ("Projekt: OM") lub innych produktów lub usług, które udostępniamy użytkownikowi (łącznie "Usługi"). Nasza Polityka ma na celu poinformowanie użytkownika o tym, w jaki sposób wykorzystujemy, chronimy i ujawniamy informacje, które otrzymujemy lub zbieramy o użytkowniku, wyjaśnia jego prawa do prywatności oraz w jaki sposób użytkownik może zarządzać prywatnością swoich Danych osobowych. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami. 

Należy pamiętać, że niniejsza Polityka nie reguluje praktyk stron trzecich, takich jak nasi partnerzy, zewnętrzni dostawcy usług i/lub reklamodawcy, nawet jeśli usługi te są oznaczone jako świadczone na rzecz Manduka lub w imieniu Manduka. Wszelkie informacje przekazywane stronom trzecim podczas korzystania z ich strony internetowej lub usługi będą podlegać polityce prywatności i/lub warunkom świadczenia usług przez stronę trzecią. Prosimy o uważne zapoznanie się z polityką prywatności i warunkami korzystania z usług wszystkich stron trzecich.

 

 1. Gromadzone przez nas informacje

Możemy gromadzić pewne informacje od użytkownika podczas korzystania z naszych Usług, w tym naszych Witryn. Informacje te obejmują:

Dane osobowe: W celu zarejestrowania się w Manduka, skontaktowania się z nami w celu przekazania opinii lub pytań, zażądania od nas informacji, korzystania z niektórych funkcji na naszych Stronach lub korzystania z niektórych oferowanych Usług, możemy poprosić użytkownika o podanie informacji o sobie. Dane osobowe, znane również jako "Dane osobowe" to wszelkie informacje, które można wykorzystać do zidentyfikowania, zlokalizowania lub skontaktowania się z użytkownikiem.  Obejmuje to imię i nazwisko, adres fizyczny, adres e-mail, numer telefonu i inne dane identyfikacyjne. Obejmuje to również inne informacje, które mogą być powiązane z danymi osobowymi użytkownika, takie jak lokalizacja, adres IP, preferencje lub zainteresowania. Co ważne, możemy gromadzić Dane osobowe bezpośrednio od użytkownika podczas odwiedzania naszych Witryn. Będziemy gromadzić Dane Osobowe użytkownika tylko wtedy, gdy wyrazi on na to zgodę lub gdy istnieje inna dopuszczalna podstawa do ich gromadzenia (np. w celu realizacji umowy lub innego uzasadnionego interesu).

Czasami możemy wymagać od użytkownika podania określonych Danych Osobowych w celu skorzystania z określonych Usług lub spełnienia żądania użytkownika - na przykład, gdy użytkownik dokonuje Zakupu, musimy zebrać jego imię i nazwisko, adres i inne Dane Osobowe w celu realizacji zamówienia.

Inne usługi, takie jak usługi zewnętrznych dostawców płatności Manduka, mogą wymagać podania określonych Danych Osobowych, takich jak informacje o karcie płatniczej (w tym data ważności i kod weryfikacyjny), a także imię i nazwisko, adres, adres e-mail i inne informacje w celu dokonania zakupu.

Informacje nieosobowe (zwane również "informacjami ogólnymi"): Ogólnie rzecz biorąc, Manduka może również automatycznie gromadzić pewne ogólne informacje od osób odwiedzających nasze Strony, które jednak nie ujawniają tożsamości odwiedzającego. Obejmuje to między innymi liczbę i częstotliwość odwiedzin na naszych Stronach, konkretne Strony Manduka i odwiedzane strony internetowe oraz Strony lub linki, na które kliknięto, preferencje językowe użytkownika dotyczące dostępu do naszych Stron, informacje o przeglądarce i rozdzielczości ekranu, system operacyjny urządzenia oraz dostawcę usług sieciowych. Gromadzimy te informacje w ograniczonych celach, takich jak określanie potrzeb naszej Witryny lub obsługi klienta.

 1. W jaki sposób gromadzimy informacje o użytkowniku

Manduka gromadzi i uzyskuje informacje o użytkowniku na kilka sposobów: są to informacje, które użytkownik decyduje się nam przekazać, informacje, które uzyskujemy poprzez korzystanie z naszych Usług - w tym naszej Strony - oraz informacje, które uzyskujemy od stron trzecich. Każdy z tych sposobów został szczegółowo opisany poniżej:

 1. Informacje przekazywane nam przez użytkownika

Gromadzimy pewne informacje, które użytkownik zdecyduje się nam udostępnić. Jak wspomniano powyżej, czasami są to informacje, których wymagamy, aby użytkownik mógł korzystać z naszych Usług: na przykład podczas rejestracji konta możemy poprosić użytkownika o podanie imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail i innych informacji identyfikujących użytkownika. Możemy również poprosić użytkownika o wybranie hasła w celu ochrony konta. Możemy wymagać od użytkownika podania innych informacji w celu korzystania z niektórych Usług.

Ponadto będziemy gromadzić informacje, które użytkownik dobrowolnie poda podczas korzystania z Witryny lub innych Usług, np. gdy zarejestruje się w celu otrzymywania naszego biuletynu lub skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub bezpośredniej wiadomości z pytaniami, opiniami lub komentarzami na temat naszych Witryn, Usług lub produktów. W niektórych obszarach Witryny możemy również poprosić użytkownika o podanie informacji na temat poziomu znajomości jogi, rodzaju praktykowanej jogi, wzrostu, a nawet ilości wydzielanego potu. Możemy również gromadzić informacje, które użytkownik umieszcza na publicznie dostępnych tablicach ogłoszeń, w recenzjach produktów lub na innych forach w naszych Witrynach.

 1. Informacje, które uzyskujemy podczas korzystania z naszych usług

Gromadzimy również pewne dane osobowe i ogólne informacje od użytkownika podczas korzystania przez niego z naszych Usług. Możemy automatycznie gromadzić adres IP i dane dotyczące lokalizacji użytkownika podczas odwiedzania naszych Witryn.

 • Urządzenie Informacje: Jak wspomniano powyżej, możemy gromadzić pewne informacje związane z urządzeniem używanym przez użytkownika do logowania się, uzyskiwania dostępu i korzystania z Witryn lub innych Usług.
 • Informacje zbiorcze:  Możemy wykorzystywać inne informacje zbiorcze w związku z korzystaniem przez użytkownika z naszych Witryn lub Usług.

Pliki cookie
Możemy wykorzystywać pliki "cookie" i inne podobne technologie do gromadzenia informacji o działaniach użytkownika.  Ma to na celu dostosowanie niektórych aspektów doświadczenia użytkownika oraz poprawę ogólnej funkcjonalności i wydajności naszych Witryn i Usług. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane lokalnie na komputerze użytkownika, które jednoznacznie identyfikują jego przeglądarkę. Możemy używać plików cookie - na przykład HiConversion, Bronto, Nosto, Hotjar, Double-Click, Google Analytics i innych - do wykonywania różnych zadań, takich jak: monitorowanie zagregowanych wskaźników użytkowania, przechowywanie i zapamiętywanie haseł (jeśli użytkownik wybierze taką opcję), przechowywanie konta i preferencji reklamowych ustawionych przez użytkownika oraz personalizowanie Usług, które udostępniamy użytkownikowi. Manduka śledzi zachowanie użytkownika w czasie i na innych stronach internetowych lub usługach online stron trzecich.

Nasi zewnętrzni dostawcy usług, partnerzy zewnętrzni (tacy jak partnerzy detaliczni), reklamodawcy i inne firmy mogą wykorzystywać pliki cookie lub inne podobne technologie do gromadzenia informacji o użytkowniku i śledzenia jego zachowania. Firmy te mogą gromadzić informacje o korzystaniu przez użytkownika z naszych Witryn lub Usług oraz innych usług online w czasie i w ramach różnych usług. Ponadto niektóre firmy mogą wykorzystywać zebrane informacje do dostarczania ukierunkowanych reklam w imieniu nas lub innych firm, w tym na innych stronach internetowych lub w usługach online. Manduka nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie plików cookie lub innych technologii wykorzystywanych i umieszczanych przez strony trzecie na urządzeniu użytkownika.

Użytkownik może być w stanie kontrolować, jakie pliki cookie lub inne technologie akceptuje jego przeglądarka lub urządzenie mobilne za pomocą ustawień przeglądarki lub urządzenia mobilnego. Należy zapoznać się z instrukcjami dostarczonymi przez producenta urządzenia mobilnego w celu ustalenia, czy można ograniczyć umieszczanie i/lub usuwanie plików cookie lub innych technologii na urządzeniu. Należy jednak pamiętać, że niektóre aspekty naszych Usług mogą nie działać prawidłowo, jeśli użytkownik zdecyduje się wyłączyć pliki cookie, co może mieć wpływ na korzystanie z Manduka. Manduka nie reaguje na sygnały przeglądarki "nie śledź".

Inne technologie
Możemy automatycznie gromadzić informacje o użytkowniku poprzez korzystanie z Witryny, np. adres IP użytkownika i sposób poruszania się po Witrynie. Gdy użytkownik odwiedza Witrynę, możemy gromadzić informacje za pomocą zautomatyzowanych środków, w tym technologii takich jak znaczniki pikselowe, narzędzia do analizy przeglądarki, dzienniki serwera i sygnały nawigacyjne. Informacje te nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Używamy tych informacji, aby lepiej zrozumieć, dostosować i poprawić komfort korzystania z naszych Witryn, Usług i ofert, a także do zarządzania naszymi reklamami.

Znaczniki pikselowe:        Znaczniki pikselowe i sygnały nawigacyjne to małe obrazy graficzne umieszczane na stronach internetowych lub w naszych wiadomościach e-mail, które pozwalają nam określić, czy użytkownik wykonał określoną czynność. Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do tych stron, otwiera lub klika wiadomość e-mail, znaczniki pikselowe i sygnały nawigacyjne generują powiadomienie o tym działaniu. Narzędzia te pozwalają nam mierzyć reakcję na naszą komunikację i ulepszać nasze strony internetowe i promocje.

Inne technologie:   Zbieramy wiele różnych rodzajów informacji z innych technologii w celu poprawy jakości dostarczanych przez nas towarów i usług. Na przykład możemy gromadzić informacje o urządzeniu używanym do uzyskiwania dostępu do naszej Witryny, typie systemu operacyjnego, typie przeglądarki, domenie i innych ustawieniach systemu, a także języku używanym przez system oraz kraju i strefie czasowej, w której znajduje się urządzenie. Dzienniki naszych serwerów rejestrują również adres IP urządzenia używanego do łączenia się z Internetem. Adres IP to unikalny identyfikator, którego urządzenia używają do identyfikacji i komunikacji między sobą w Internecie.

W wielu przypadkach informacje gromadzone przez nas za pomocą plików cookie i innych narzędzi są wykorzystywane wyłącznie w sposób niepozwalający na identyfikację, bez odniesienia do danych osobowych użytkownika. Na przykład, wykorzystujemy informacje gromadzone o wszystkich użytkownikach witryny w celu optymalizacji naszych Witryn i zrozumienia wzorców ruchu w witrynie. Możemy agregować i/lub usuwać dane umożliwiające identyfikację osób odwiedzających naszą Witrynę i wykorzystywać je do rozwoju produktów i usług oraz do poprawy jakości naszych produktów i Usług. Jeśli powiążemy informacje gromadzone za pomocą plików cookie i innych technologii z danymi osobowymi użytkownika, staną się one "danymi osobowymi" i będą chronione w sposób opisany powyżej.

 1. Informacje uzyskiwane od stron trzecich

Manduka może zezwolić użytkownikowi na rejestrację i logowanie się na naszych Stronach za pomocą kont utworzonych w usługach stron trzecich, takich jak Facebook ("Konta usług stron trzecich"). Jeśli użytkownik zdecyduje się zalogować do Witryn przy użyciu tej metody, Konto Usług Strony Trzeciej może poprosić użytkownika o zgodę na udostępnienie Manduka określonych informacji z Konta Usług Strony Trzeciej - takich jak imię i nazwisko, adres e-mail i dane profilu Konta Usług Strony Trzeciej.  Takie informacje są gromadzone przez zewnętrznego dostawcę konta usługi i udostępniane Manduka zgodnie z polityką prywatności zewnętrznego dostawcy konta usługi.

Manduka może zbierać informacje o użytkowniku od różnych stron trzecich, takich jak zewnętrzni dostawcy usług, z których korzystamy w celu świadczenia naszych Usług na rzecz użytkownika.  Od czasu do czasu możemy również wykorzystywać lub uzupełniać posiadane przez nas dane osobowe użytkownika informacjami uzyskanymi z innych źródeł, takich jak publiczne bazy danych, platformy mediów społecznościowych i inne strony trzecie.  Możemy na przykład wykorzystywać takie informacje stron trzecich w celu potwierdzenia informacji kontaktowych lub finansowych lub lepszego zrozumienia zainteresowań użytkownika poprzez powiązanie informacji demograficznych z informacjami podanymi przez użytkownika.

 1. Jak wykorzystujemy informacje o użytkowniku

Będziemy wykorzystywać dane użytkownika przede wszystkim w celu zapewnienia mu dostępu do naszych Witryn i innych Usług oraz ułatwienia korzystania z nich. Na przykład, będziemy wykorzystywać informacje o użytkowniku w celu spersonalizowania doświadczenia Manduka podczas korzystania z naszych Stron i innych Usług, na przykład poprzez dostosowywanie treści, które dostarczamy użytkownikowi, oraz poprzez realizację zakupów dokonanych za pośrednictwem Stron.

Cele, dla których ubiegamy się o zgodę użytkownika. Możemy również poprosić użytkownika o zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w określonym celu, o którym go informujemy, na przykład w celu otrzymywania naszego biuletynu i innych przesyłek, którymi użytkownik może być zainteresowany. Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych użytkownika w określonym celu, użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, a my zaprzestaniemy przetwarzania jego danych w tym celu.

 1. W jaki sposób ujawniamy lub udostępniamy dane użytkownika
 1. Inni użytkownicy/odwiedzający

Manduka będzie udostępniać informacje o użytkowniku innym użytkownikom Manduka i osobom odwiedzającym nasze Strony, z którymi użytkownik wchodzi w interakcje. Na przykład, dostarczymy i udostępnimy publicznie informacje, które użytkownik zdecyduje się podać podczas publikowania w publicznej usłudze na naszej Stronie, takiej jak tablica ogłoszeń lub recenzja produktu. Informacje te mogą obejmować imię i nazwisko użytkownika, informacje profilowe i inne informacje, które użytkownik zdecyduje się podać. Możemy również udostępniać dodatkowe informacje innym użytkownikom Manduka, na co użytkownik wyraził zgodę w swoich ustawieniach. Możemy również udostępniać wszelkie dodatkowe informacje, na które użytkownik wyraził zgodę.

 1. Ujawnianie informacji o użytkowniku

Manduka nie sprzedaje, nie wymienia ani nie wypożycza danych osobowych użytkowników innym podmiotom, z wyjątkiem ograniczonych sposobów opisanych w niniejszej polityce. Manduka może udostępniać lub ujawniać dane użytkownika zewnętrznym usługodawcom lub agentom, którzy wykonują funkcje w naszym imieniu lub którzy ułatwiają świadczenie naszych Usług na rzecz użytkownika. Na przykład, możemy być zmuszeni do przekazania informacji o koncie użytkownika naszym dostawcom usług hostingu i przetwarzania danych. Ponadto możemy udostępniać lub ujawniać dane użytkownika partnerom zewnętrznym, takim jak partnerzy detaliczni, którzy mogą być w stanie dostarczyć użytkownikowi dodatkowe informacje, towary lub usługi związane z Manduka.

Należy pamiętać, że korzystanie z informacji użytkownika przez osoby trzecie podlega ich polityce prywatności, a nie niniejszej Polityce. Praktyki stron trzecich w zakresie ochrony prywatności nie podlegają naszej kontroli, a Manduka nie ponosi odpowiedzialności za politykę i praktyki stron trzecich.

Manduka może udostępniać informacje innym podmiotom Manduka. Możemy również udostępniać dane użytkownika w związku z fuzją, sprzedażą, finansowaniem, przejęciem lub inną transakcją obejmującą całość lub część Manduka z inną spółką.

Możemy być również zobowiązani do ujawnienia danych użytkownika w odpowiedzi na zgodne z prawem i wykonalne żądanie organów ścigania, organów sądowych lub innych organów publicznych lub w związku z obowiązkiem prawnym. W takich przypadkach ujawnimy dane osobowe użytkownika po otrzymaniu nakazu sądowego, wezwania sądowego lub innego zgodnego z prawem i wykonalnego procesu, lub gdy jest to wymagane przez prawo.

Zastrzegamy sobie prawo do zgłaszania organom ścigania wszelkich informacji - w tym Danych osobowych - związanych z korzystaniem z naszych Usług wykorzystywanych do wspierania wszelkich działań niezgodnych z prawem lub działań, które w dobrej wierze uważamy za niezgodne z prawem.

 1. Międzynarodowe transfery danych użytkownika

Jeśli użytkownik odwiedza tę witrynę lub korzysta z usług z kraju innego niż Stany Zjednoczone lub Kanada, różne formy komunikacji wysyłane i odbierane przez użytkownika będą z konieczności skutkować przesyłaniem informacji za granicę. Jeśli użytkownik znajduje się w Unii Europejskiej, powinien być świadomy, że informacje, które podaje lub które są w inny sposób gromadzone na tej stronie lub za pośrednictwem świadczonych usług, mogą być przekazywane do krajów (w tym Stanów Zjednoczonych), które nie mają przepisów o ochronie danych uznawanych za równie odpowiednie jak przepisy obowiązujące w UE.

W przypadkach, w których Manduka musi przekazać dane osobowe poza Unię Europejską, zapewnimy wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń wymaganych przez obowiązujące przepisy o ochronie danych (w tym, w stosownych przypadkach, standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej).

 1. Jak długo przechowujemy dane użytkownika?

Przechowujemy dane osobowe użytkownika, aby umożliwić mu dalsze korzystanie z usług Manduka, tak długo, jak jest to wymagane do realizacji odpowiednich celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w celu ochrony naszych praw i interesów lub w inny sposób przekazany użytkownikowi. Na przykład możemy zachować historię transakcji użytkownika, aby umożliwić mu przeglądanie wcześniejszych zakupów (i powtarzanie zamówień, jeśli jest to pożądane) oraz adresów, na które zostały wysłane zamówienia, a także w celu poprawy trafności polecanych przez nas produktów i treści.

 1. Prawa użytkownika do prywatności

Manduka zapewni użytkownikowi możliwość korzystania z praw dotyczących jego Danych Osobowych, w tym praw przewidzianych w różnych przepisach o ochronie danych. W związku z tym Manduka informuje, że w stosownych przypadkach, zgodnie z obowiązującym prawem, użytkownik jest uprawniony do:

  • uzyskania dostępu do swoich Danych Osobowych na zwykłe żądanie - to znaczy, że użytkownik może otrzymać kopię takich danych (na żądanie), chyba że takie dane są udostępniane bezpośrednio użytkownikowi, na przykład w ramach jego konta osobistego;
  • do bezpłatnego dostępu, na zwykłe żądanie, do kategorii i nazw adresów osób trzecich, które otrzymały Dane Osobowe do celów marketingu bezpośredniego;
  • uzyskania sprostowania swoich Danych Osobowych, jeśli są one niedokładne, niekompletne lub nieaktualne;
  • uzyskania usunięcia swoich Danych Osobowych w sytuacjach określonych przez obowiązujące przepisy o ochronie danych ("prawo do bycia zapomnianym").
  • do wycofania zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w przypadku gdy Dane Osobowe zostały zebrane i przetworzone na podstawie zgody użytkownika;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych użytkownika (w przypadku, gdy zostały one zebrane i przetworzone na podstawie uzasadnionych interesów Manduka), w którym to przypadku możemy poprosić użytkownika o uzasadnienie żądania poprzez wyjaśnienie nam jego szczególnej sytuacji;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w sytuacjach określonych przez obowiązujące prawo;
  • przekazania danych osobowych bezpośrednio przez Manduka wybranemu przez użytkownika zewnętrznemu podmiotowi przetwarzającemu (o ile jest to technicznie wykonalne i gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika); oraz
  • do niedyskryminacji, zgodnie z definicją zawartą w odpowiednich przepisach prawa, w zakresie Usług lub jakości Usług otrzymywanych od nas w związku z wykonywaniem swoich praw.

Zgodnie z niektórymi przepisami użytkownik może mieć również prawo do "rezygnacji" ze sprzedaży swoich danych osobowych stronom trzecim. Manduka nie sprzedaje jednak danych osobowych użytkownika żadnym innym podmiotom. Tylko w przypadku fuzji, sprzedaży, finansowania, przejęcia lub innej transakcji obejmującej całość lub część Manduka, dane użytkownika mogą być zaangażowane w transakcję.

W przypadku wniosków o usunięcie/"prawo do bycia zapomnianym" podejmiemy starania w dobrej wierze, aby uwzględnić wnioski o dostęp lub usunięcie danych osobowych. Żądania te mogą jednak podlegać ocenie dodatkowych czynników, w tym nieproporcjonalnego obciążenia lub kosztów, lub ryzyka dla praw, w tym prawa do prywatności, innych osób.

Będziemy dążyć i pracować nad rozwiązaniem wszelkich zapytań dotyczących naszych praktyk w zakresie prywatności. Mieszkańcy UE mogą również złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych w związku z przetwarzaniem ich Danych osobowych. Chociaż sugerujemy, abyś skontaktował się z nami wcześniej, jeśli chcesz skorzystać z tego prawa, powinieneś skontaktować się bezpośrednio z właściwym organem ochrony danych.

Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek pytania, chciałby skorzystać z któregokolwiek z tych praw lub potrzebuje pomocy w kwestiach związanych z prywatnością, prosimy o kontakt w sposób opisany w sekcji "Kontakt" poniżej. Podejmiemy niezbędne kroki, aby odpowiedzieć tak szybko, jak to możliwe.

 1. Wybór użytkownika dotyczący gromadzenia i wykorzystywania informacji

Użytkownik może zmienić niektóre preferencje na swoim koncie dotyczące udostępniania i wykorzystywania jego informacji w naszej Witrynie, odwiedzając ustawienia konta. Należy pamiętać, że niektóre funkcje Witryny mogą ulec zmianie w zależności od wybranych preferencji.

Manduka oferuje również osobom fizycznym możliwość wyboru lub "wyrażenia zgody" na otrzymywanie wiadomości e-mail lub innych komunikatów od nas i/lub naszych partnerów dotyczących ofert, produktów i usług, które naszym zdaniem mogą zainteresować użytkownika. Zapytamy użytkownika, czy chce otrzymywać takie wiadomości e-mail, zanim my begin ich wysyłaniem. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie od nas takich wiadomości, ale później zdecyduje, że nie chce otrzymywać od nas lub naszych partnerów ofert związanych z jego kontem w naszym serwisie, zawsze może z nich zrezygnować, uzyskując dostęp do informacji o swoim koncie i edytując je, aby nie otrzymywać już takich ofert i wiadomości lub postępując zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi rezygnacji z subskrypcji dołączonymi do takich wiadomości e-mail.

Użytkownik ma również możliwość zmiany ustawień plików cookie przeglądarki i urządzenia, jak opisano powyżej.

 1. Aktualizacja i poprawianie informacji o użytkowniku

Użytkownik może zawsze zaktualizować swoje podstawowe informacje o koncie, logując się na swoje konto Manduka. Jeśli użytkownik chce uzyskać dostęp, zaktualizować lub usunąć inne dane osobowe, które możemy posiadać w inny sposób lub w inny sposób, prosimy o kontakt pod adresem podanym poniżej. Należy pamiętać, że możemy ograniczyć dodatkowe żądania modyfikacji Danych Osobowych, na przykład jeśli żądanie ma wpływ na prywatność innych użytkowników, dotyczy informacji, których Manduka nie posiada ani nie kontroluje, jest powtarzalne, niezgodne z prawem lub wymaga środków technicznych nieproporcjonalnych do żądania.

 1. Ochrona danych użytkownika

W Manduka podejmujemy uzasadnione i odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony informacji użytkownika przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieuprawnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem i zniszczeniem.

Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje użytkownika były jak najbezpieczniejsze, żaden system transmisji ani sieć danych nie może zagwarantować 100% bezpieczeństwa. W związku z tym użytkownik przyjmuje do wiadomości, że istnieją ograniczenia dotyczące bezpieczeństwa danych i prywatności nieodłącznie związane z Internetem oraz że nie można zagwarantować bezpieczeństwa, integralności i prywatności wszelkich informacji wymienianych między użytkownikiem a Manduka oraz między użytkownikiem a innymi użytkownikami Manduka.

 1. Dzieci

Wszystkie Usługi Manduka - w tym nasze Strony - są przeznaczone dla dorosłych odbiorców i nie są przeznaczone ani skierowane do osób poniżej 16 roku życia. W związku z tym nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 16 roku życia. Jeśli masz mniej niż 16 lat, nie próbuj rejestrować się ani korzystać z żadnej Usługi świadczonej przez Manduka i nie podawaj nam żadnych swoich danych osobowych.

 1. Zmiany w naszej Polityce prywatności

Najbardziej aktualna wersja naszej Polityki jest zawsze dostępna na naszej Stronie. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w naszej Polityce w dowolnym czasie i według własnego uznania. Zachęcamy do okresowego zapoznawania się z Polityką, aby upewnić się, że użytkownik zna nasze praktyki i jest świadomy wszelkich zmian. Ponadto powiadomimy użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail lub alertu w naszych Witrynach, jeśli wprowadzimy istotne zmiany w Polityce i jakie mogą to być istotne zmiany.

 1. Prawa użytkownika do prywatności w stanie Kalifornia

Sekcja 1798.83 kalifornijskiego kodeksu cywilnego zezwala mieszkańcom Kalifornii, którzy dostarczyli nam Dane Osobowe, zgodnie z definicją zawartą w ustawie, na żądanie i uzyskanie pewnych informacji dotyczących ujawnienia przez nas, jeśli w ogóle, Danych Osobowych stronom trzecim w celach marketingu bezpośredniego. W takim przypadku użytkownik może uzyskać informacje o kategoriach udostępnionych Danych osobowych oraz nazwach i adresach wszystkich stron trzecich, które otrzymały Dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego w bezpośrednio poprzedzającym roku kalendarzowym (np. wnioski złożone w 2017 r. będą zawierały informacje o działaniach związanych z udostępnianiem Danych osobowych w 2016 r.). Aby złożyć taki wniosek, należy podać wystarczające informacje, abyśmy mogli ustalić, czy dotyczy to użytkownika, poświadczyć, że użytkownik jest mieszkańcem Kalifornii i podać aktualny adres w Kalifornii w celu uzyskania odpowiedzi. Użytkownik może złożyć taki wniosek na piśmie na adres podany poniżej. Każda taka prośba musi zawierać "California Privacy Rights Request" w pierwszym wierszu opisu oraz imię i nazwisko, adres, miasto, stan i kod pocztowy. Należy pamiętać, że jesteśmy zobowiązani do udzielenia odpowiedzi tylko na jeden wniosek na klienta rocznie i nie jesteśmy zobowiązani do udzielania odpowiedzi na wnioski złożone w inny sposób niż za pośrednictwem tego adresu.

Jak się z nami skontaktować

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki lub naszych praktyk w zakresie prywatności, można skontaktować się z nami pod adresem:

 

Manduka, LLC
Attn: Brittney  Hayes
2250 E. Maple Ave
El Segundo, CA 90245
Bezpłatny: +1 877.626.3852

Manduka B.V.
Attn: Brittney  Hayes
555 Keizersgracht, Amsterdam 1017DR, Holandia
+31 800.626.3852

Lub pocztą elektroniczną na adres: DMCA@manduka.com

Należy pamiętać, że Manduka nie ponosi odpowiedzialności za treści lub praktyki stron internetowych lub usług stron trzecich, do których Manduka może łączyć się za pośrednictwem naszych Stron. Interakcja użytkownika z witrynami internetowymi wszystkich zewnętrznych usługodawców podlega obowiązującym politykom prywatności stron trzecich. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności takich zewnętrznych dostawców przed skorzystaniem z ich witryn lub usług.

 

Obowiązuje: 1 sierpnia 2018 r.