Warunki użytkowania | Manduka

ARTYKUŁ 1 - AKCEPTACJA WARUNKÓW

Misją Manduka, B.V. ("Manduka", "nas", "nasz" lub "my") jest inspirowanie i umożliwianie wszystkim doświadczania transformującej mocy jogi. Cieszymy się, że zdecydowałeś się korzystać z naszej witryny internetowej ("Witryna") oraz wszelkich innych naszych produktów i usług, które Ci dostarczamy (łącznie "Usługi"), aby pomóc Ci stworzyć wyjątkowe doświadczenie jogi.

Manduka opracowała niniejsze Warunki świadczenia usług ("Warunki", "Umowa"), aby zapewnić Klientowi ("Klient", "Ty"), że zakupy w Manduka są bezpieczne i chronione. Nasze Warunki określają, w jaki sposób Klient może korzystać z naszych Usług i informują Klienta o zasadach regulujących korzystanie z Usług Manduka.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami przed uzyskaniem dostępu do strony internetowej Manduka lub skorzystaniem z innych Usług Manduka. Jeśli użytkownik nie zgadza się z niniejszymi warunkami, prosimy o niekorzystanie z Witryny Manduka lub innych Usług. Korzystając z Witryny Manduka, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie naszych Warunków, Polityki prywatności i Polityki plików cookie. Jeśli nie masz pewności co do Warunków korzystania z naszej Witryny, prosimy o skontaktować się z z Manduka przed rozpoczęciem korzystania z Witryny.

ARTYKUŁ 2 - DEFINICJE

Manduka B.V: Manduka BV, Keizersgracht 555, 1017DR Amsterdam, Holandia. Reprezentacja podatkowa przez Cosmopolite Belgium VAT: BE0717686865 EORI: NL859179394

Strona internetowa: eu.manduka.com.

Warunki świadczenia usług: Umowa zawierana na odległość pomiędzy Spółką a Klientem na zakup Produktów za pośrednictwem Strony Internetowej. Umowa podlega niniejszym ogólnym warunkom.

Klient: Każda osoba fizyczna, która działa w celach wykraczających poza jej działalność handlową, korporacyjną, rzemieślniczą lub zawodową i która kupuje lub potencjalnie będzie kupować Produkty za pośrednictwem Witryny.

Klient Biznesowy: Każda osoba fizyczna lub prawna, która działa w celach związanych z jej działalnością handlową, korporacyjną, rzemieślniczą lub zawodową i nabywa Produkty za pośrednictwem Witryny.

Dzień Roboczy: Każdy dzień, z wyjątkiem soboty, niedzieli i świąt państwowych.

Oferta: Oferta Produktów za pośrednictwem Witryny. Oferta podlega niniejszym ogólnym warunkom handlowym.

Produkty: Wszystkie Produkty dostępne do zakupu na Stronie Internetowej.

Pisma: Manduka może kontaktować się z Klientem przede wszystkim za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Potwierdzenie zamówienia: Potwierdza, że Manduka otrzymała zamówienie Klienta, ale nie potwierdza przyjęcia zamówienia.

Potwierdzenie wysyłki: Pisemne powiadomienie o wysyłce potwierdzające przyjęcie zamówienia Klienta i sprzedaż Produktu(ów) zamówienia Klientowi.

Program hurtowy Manduka: Klienci biznesowi, tacy jak sprzedawcy detaliczni i studia, którzy odsprzedają Produkt Manduka w swoim punkcie sprzedaży detalicznej.

ARTYKUŁ 3 - INFORMACJE O SPÓŁCE

Manduka B.V., zarejestrowana w Holandii pod numerem Izby Handlowej (KVK) 72627522 pod adresem Keizersgracht 555, 1017DR Amsterdam, Holandia. Reprezentacja podatkowa przez Cosmopolite Belgium VAT: BE0717686865 EORI: NL859179394

Klienci mogą skontaktować się z Manduka pod adresem yogisupport@manduka.com lub telefonicznie, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 09:30 - 17:30 czasu środkowoeuropejskiego, pod numerem +31 638 286 010 (z wyłączeniem świąt państwowych).

Klienci biznesowi mogą skontaktować się z Manduka pod adresem europe@manduka.com lub telefonicznie, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 09:30 - 17:30 CET, pod numerem +31 638 907 836 (z wyłączeniem Święta Narodowe).

ARTYKUŁ 4 - ZASTOSOWANIE

Manduka udostępnia swoją stronę internetową swoim Klientom, aby zwiększyć ich doświadczenie jogi, ponieważ wierzymy, że joga jest dla każdego - i że bez względu na to, kim jesteś i dlaczego zdecydowałeś się spróbować jogi, ma ona coś niesamowitego do zaoferowania. Manduka zapewnia innowacje, edukację i możliwości dla każdego, aby doświadczyć wielu korzyści płynących z uprawiania jogi.

Niniejsze Warunki mają zastosowanie do każdej Oferty ("Oferta") Produktów ("Produkty") dostępnych do zakupu na stronie internetowej Manduka oraz do wszystkich Umów.

Niniejsze ogólne warunki zostaną udostępnione Klientowi przed zawarciem Umowy.

Niniejsze ogólne warunki zostaną udostępnione Klientowi, co najmniej przed zawarciem Umowy, w sposób umożliwiający Klientowi zapisanie ogólnych warunków na trwałym elektronicznym nośniku danych.

Należy pamiętać, że wszystkie funkcje, treści, specyfikacje strony internetowej Manduka oraz wszelkie produkty lub ceny opisane lub przedstawione mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ponadto włączenie jakiegokolwiek produktu lub usługi nie oznacza ani nie gwarantuje, że będą one dostępne w dowolnym momencie.

Manduka dokłada wszelkich starań, aby nasze Usługi i wszystkie inne informacje dostarczane przez Manduka były kompletne, dokładne i aktualne. Manduka nie składa żadnych oświadczeń dotyczących kompletności lub dokładności jakichkolwiek Usług lub innych informacji, treści, porad lub zaleceń przekazywanych za pośrednictwem Witryny lub Usług.

ARTYKUŁ 5 - REJESTRACJA W MANDUKA

Klient może zarejestrować się i utworzyć indywidualne konto w Manduka w celu uzyskania dostępu do Usług Manduka i korzystania z nich. Klient może również dokonać zakupu na naszej Stronie internetowej jako "gość" bez konieczności rejestracji lub tworzenia konta w Manduka. Należy pamiętać, że niektóre Usługi mogą być dostępne tylko dla osób, które zarejestrowały się i utworzyły indywidualne konto w Manduka.

W każdej z tych sytuacji Klient będzie zobowiązany do podania Manduka określonych informacji w celu świadczenia określonych Usług, o których wykonanie Klient zwraca się do Manduka. Wszystkie informacje, które Klient jest zobowiązany podać podczas rejestracji, muszą być aktualne, kompletne i dokładne. Klient jest również odpowiedzialny za zapewnienie terminowej aktualizacji informacji o swoim koncie, jeśli kiedykolwiek ulegną one zmianie. Ponadto Klient musi zachować i jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swoich poufnych informacji (np. hasła do konta). Prosimy o natychmiastowy kontakt z Manduka, jeśli Klient uważa, że jego konto zostało naruszone.

Korzystając z Usług, Klient zgadza się, że:

 • Użytkownik może utworzyć tylko jedno konto dla siebie i nie utworzy więcej niż jednego konta do indywidualnego użytku.
 • Użytkownik nie utworzy bez naszej wyraźnej zgody innego konta dla siebie, jeśli wyłączyliśmy lub w inny sposób ograniczyliśmy jego konto.
 • Użytkownik nie może w żaden sposób kupować, sprzedawać, wynajmować ani dzierżawić dostępu do swojego konta.
 • Użytkownik nie będzie udostępniać innym osobom danych logowania do swojego konta (na przykład hasła do konta lub adresu e-mail i hasła resetowania/pytania zabezpieczającego).
 • Użytkownik będzie logował się i uzyskiwał dostęp do Witryn i Usług wyłącznie za pomocą środków autoryzowanych przez Manduka i nie będzie logował się ani próbował uzyskać dostępu do Witryny lub Usług w jakikolwiek nieautoryzowany sposób.

ARTYKUŁ 6 - PRODUKT

Zdjęcia produktów na stronie internetowej Manduka służą wyłącznie celom ilustracyjnym. Manduka dąży do dokładnego wyświetlania kolorów Produktu, jednak Manduka nie może zagwarantować, że wyświetlacz urządzenia dokładnie przedstawia kolor Produktu.

Ponieważ wiele naszych Produktów jest wykańczanych ręcznie, Produkty mogą mieć rozsądną tolerancję różnicy w kolorze, wymiarach i wadze.

ARTYKUŁ 7 - CENA I PŁATNOŚĆ

Ceny Produktów będą zgodne z cenami podanymi na Stronie Internetowej w momencie składania zamówienia przez Klienta.

Jeśli Produkt jest nieprawidłowo wyceniony na Stronie Internetowej, Manduka skontaktuje się z Klientem na piśmie ("Pismo"), gdy tylko Manduka dowie się o nieprawidłowej cenie. Klient ma możliwość kontynuowania zakupu Produktów po prawidłowej cenie lub anulowania zamówienia zgodnie z procedurą anulowania określoną w art. 10.2. Zamówienie nie zostanie zrealizowane, dopóki Manduka nie otrzyma instrukcji od Klienta w ciągu siedmiu (7) dni od momentu powiadomienia Klienta przez Manduka. Jeśli Manduka nie będzie w stanie skontaktować się z Klientem, korzystając z danych kontaktowych podanych przez Klienta podczas procesu składania zamówienia lub jeśli Manduka nie otrzyma żadnej odpowiedzi od Klienta w terminie określonym powyżej, Manduka potraktuje zamówienie jako anulowane i powiadomi o tym Klienta na piśmie.

Wszystkie ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy są dostępne dla Klienta przed potwierdzeniem zamówienia. Koszty dostawy zależą od kraju, do którego Produkty mają zostać wysłane.

Przed złożeniem zamówienia całkowita cena, w tym wszystkie koszty i podatki, będzie dostępna dla Klienta i wskazana. Nie dotyczy to krajów spoza UE i odległych miejsc wysyłki, gdzie mogą obowiązywać dodatkowe opłaty. Patrz Artykuł 9.3.b.

Klient może zapłacić za Produkty za pomocą karty kredytowej lub systemu PayPal.

Manduka.com wykorzystuje szyfrowanie Shopify Secured Checkout do szyfrowania informacji o karcie kredytowej, aby transakcje klientów były bezpieczne. Uwierzytelnianie karty i 3D Secure jest wymagane do składania zamówień na eu.manduka.com zgodnie z rozporządzeniem w sprawie silnego uwierzytelniania klienta (SCA) w Europie.

Klient musi zapłacić w momencie składania zamówienia.

Prawo własności do Produktów pozostaje własnością Manduka i nie przechodzi na Klienta do momentu otrzymania przez Manduka ceny zakupu Produktów.

ARTYKUŁ 8 - ZAWARCIE I CZAS TRWANIA UMOWY

Umowa zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez Klienta Oferty i Warunków.

Umowa i Warunki pozostają w mocy do momentu wykonania wszystkich zobowiązań.

 1. PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA

Gdy Klient składa zamówienie na Stronie Internetowej, wysyłana jest wiadomość e-mail potwierdzająca otrzymanie zamówienia, zawierająca szczegóły zamówienia ("Potwierdzenie Zamówienia"). Potwierdzenie Zamówienia potwierdza, że Manduka otrzymała zamówienie Klienta, ale nie potwierdza przyjęcia zamówienia.

Przyjęcie zamówienia Klienta i sprzedaż Produktu(ów) zamówienia Klientowi nastąpi po wysłaniu wiadomości potwierdzającej wysyłkę zamówienia ("Potwierdzenie wysyłki").

 1. KIEDY ZAMÓWIENIE NIE MOŻE ZOSTAĆ PRZYJĘTE

Jeśli w jakichkolwiek okolicznościach Manduka nie będzie w stanie przyjąć zamówienia Klienta, Manduka skontaktuje się z Klientem pisząc na adres e-mail podany przez Klienta. Może to być spowodowane ograniczeniami magazynowymi, nieoczekiwanymi sytuacjami, których Manduka nie mogła zaplanować, błędem w cenie lub opisie Produktu lub Manduka nie jest w stanie dostarczyć zamówienia w rozsądnym terminie.

 1. NUMER ZAMÓWIENIA

Po złożeniu zamówienia na stronie internetowej Manduka, zostanie przypisany numer zamówienia. Jeśli Klient ma jakiekolwiek pytania dotyczące zamówienia, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail do Manduka z odpowiednim numerem zamówienia, aby Manduka mogła jak najszybciej zająć się zapytaniem. Jeśli Klient nie otrzymał numeru zamówienia, prosimy o kontakt z Manduka.

ARTYKUŁ 9 - WYSYŁKA I DOSTAWA

 1. BEZPŁATNA WYSYŁKA

Manduka oferuje bezpłatną wysyłkę przy zamówieniach powyżej 125 euro. Dotyczy to wybranych krajów UE. Bezpłatna wysyłka nie obejmuje krajów spoza UE i odległych miejsc wysyłki.

W przypadku wysyłki do krajów spoza UE i obszarów oddalonych należy zastosować odpowiednią opcję wysyłki podczas realizacji zamówienia. Więcej informacji na temat wysyłki do krajów spoza UE i obszarów oddalonych można znaleźć w artykule 9.3.b.

 1. CZAS TRANZYTU

Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem wysyłki, gdy jego zamówienie zostanie wysłane. Będzie to wiązało się z numerem śledzenia przesyłki dla Klienta. Należy pamiętać, że czas dostawy jest jedynie szacunkowy i nie jest gwarantowany.

Manduka dąży do wysyłania zamówień otrzymanych do godziny 14:00 CET tego samego dnia, zamówienia otrzymane po godzinie 14:00 CET zostaną wysłane następnego dnia roboczego.

Magazyn przetwarza zamówienia od poniedziałku do piątku. Zamówienia nie są wysyłane w soboty, niedziele i belgijskie święta państwowe. Nasz magazyn jest zamknięty w belgijskie święta państwowe. 

Zamówienia z nieprawidłowościami adresowymi, wymagające specjalnych dokumentów przewozowych lub celnych mogą wymagać dodatkowego dnia na wysyłkę.

Manduka zobowiązuje się do dostarczenia Produktów w ciągu siedmiu (7) dni po otrzymaniu pełnej płatności, chyba że Manduka i Klient ustalą inny termin dostawy w momencie zawarcia Umowy. Manduka dostarczy zamówienie na adres podany Manduka przez Klienta podczas procesu składania zamówienia.

W przypadku, gdy pod adresem Klienta w momencie dostawy nie ma nikogo dostępnego, Klient musi postępować zgodnie z instrukcjami firmy kurierskiej odpowiedzialnej za dostawę zamówienia.

Dodatkowe uwagi kuriera dotyczące dostawy zależą od uznania kierowcy dostawy. Manduka stosuje usługę "signed for", w ramach której od kuriera oczekuje się uzyskania podpisu przy odbiorze przesyłki. Jeśli list przewozowy wyrażający alternatywne instrukcje dostawy zostanie zastosowany i spowoduje utratę paczki, wszelkie roszczenia o odszkodowanie zostaną unieważnione.

Klient musi sprawdzić opakowanie przy dostawie/odbiorze pod kątem ewentualnych uszkodzeń. W przypadku uszkodzenia Produktów, Klient musi powiadomić Manduka w ciągu dwóch (2) dni.

Manduka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia będące poza naszą kontrolą. W razie konieczności skontaktowania się z dostawcą, Manduka zrobi to za Klienta. Zgodnie z tym Manduka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane tym zdarzeniem.

Szacunkowe informacje o wysyłce/czasie dostawy w poszczególnych krajach w dniach roboczych można znaleźć na stronie tutaj.

 1. CENNIK

KRAJE UE

Zamówienia powyżej 125 € kwalifikują się do bezpłatnej wysyłki. W przypadku zamówień poniżej 125 € opłata za wysyłkę wynosi 4,99 €. Wszystkie zamówienia złożone na eu.manduka.com są wysyłane z naszego magazynu w Belgii.

MIEJSCA WYSYŁKI SPOZA UE I OBSZARÓW ODDALONYCH

Miejsca wysyłki spoza UE i obszarów oddalonych nie kwalifikują się do bezpłatnej wysyłki i opłaty za wysyłkę w wysokości 4,99 €. Opłaty zostaną obliczone automatycznie na stronie internetowej Manduka podczas płatności. Jeśli kraj klienta nie jest wymieniony na stronie internetowej Manduka, prosimy o kontakt z Manduka w celu uzyskania dalszej pomocy.

W przypadku wysyłki do krajów spoza UE i odległych miejsc docelowych należy zastosować odpowiednią opcję wysyłki podczas płatności. Jeśli wybrana zostanie nieprawidłowa opcja wysyłki, zamówienie Klienta pozostanie wstrzymane, co może spowodować opóźnienie wysyłki. W takich przypadkach Manduka skontaktuje się z Klientem przed wysłaniem zamówienia, ponieważ Manduka może zażądać dodatkowych opłat za dostawę przez dostawców usług kurierskich Manduka.

Podatek lokalny i opłaty za obsługę importu zostaną naliczone Klientowi przez firmę kurierską w przypadku zamówienia do kraju spoza strefy celnej UE. Manduka nie ponosi odpowiedzialności za te opłaty. W przypadku pytań dotyczących podatków importowych należy skontaktować się z lokalnymi organami podatkowymi. Opłaty te nie podlegają zwrotowi w przypadku zwrotu towaru. Przetwarzanie celne może wymagać dodatkowego czasu na dostarczenie zamówienia klienta.

 1. NIEDOSTARCZONE LUB ZAGUBIONE PRZESYŁKI

Jeśli Klient nie otrzymał swojej przesyłki, mimo że informacje o śledzeniu są podane jako "Dostarczone", Klient powinien skontaktować się z Manduka w ciągu dwóch (2) dni roboczych. Proces ten wymaga od Klienta wypełnienia i podpisania formularza w celu utworzenia roszczenia.

Jeśli przesyłka zostanie uznana przez kuriera za "zagubioną", Manduka zaoferuje jej wymianę lub pełny zwrot kosztów w ciągu pięciu (5) dni roboczych, w tym kosztów wysyłki poniesionych przez Klienta.

Należy pamiętać, że w przypadku, gdy Klient przekazał kurierowi instrukcje umożliwiające odbiór przesyłki bez wymaganego podpisu lub obecności osoby fizycznej, odpowiedzialność spoczywa na Kliencie.

ARTYKUŁ 10 - PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROTU PIENIĘDZY

 1. ZMIANA ZAMÓWIENIA

Manduka nie jest w stanie zmienić raz potwierdzonych zamówień. Ze względu na automatyczny system składania zamówień, zrealizowane zamówienia są kierowane do magazynu w celu natychmiastowej realizacji i dlatego nie mogą być zmieniane.

 1. ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ

Zamówienia potwierdzone na stronie internetowej są automatycznie wysyłane do naszego magazynu w celu ich przetworzenia. Jeśli klient chce anulować zamówienie po jego potwierdzeniu, powinien niezwłocznie skontaktować się z Manduka. Klient ma prawo do anulowania zamówienia bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów przed wysyłką zamówienia.

Po anulowaniu zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie anulowania zamówienia pocztą elektroniczną, a Manduka zwróci kwoty już zapłacone przy użyciu pierwotnej metody płatności użytej przez Klienta do opłacenia zamówienia.

Po otrzymaniu potwierdzenia wysyłki, zgodnie z art. 8.1, Klient nie może już anulować zamówienia.

W przypadku, gdy Klient nie ma możliwości anulowania zamówienia w terminie, Klient ma prawo odmówić dostawy. Gdy Manduka otrzyma przesyłkę zwrotną, Manduka zwróci pełną kwotę już zapłaconą przy użyciu pierwotnej metody płatności użytej do opłacenia zamówienia.

Gdy przesyłka zostanie przyjęta przez Klienta, Klient może zwrócić Produkt(y) zgodnie z procedurą określoną w art. 10.3. Należy pamiętać, że wszystkie opłaty pocztowe i manipulacyjne leżą w gestii klienta; Manduka nie oferuje bezpłatnych zwrotów.

Manduka zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień, jeśli Produkt jest niedostępny z powodu rozbieżności w stanie magazynowym w momencie zakupu lub jeśli kod rabatowy został zastosowany w niewłaściwy sposób. W takim przypadku Manduka skontaktuje się z klientem na piśmie.

 1. ZWROTY

Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy w ciągu trzydziestu (30) dni. Oznacza to, że Klient może zdecydować, w odpowiednim okresie, aby nie przechowywać Produktów. Klient musi powiadomić Manduka o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Manduka przekaże klientowi niezbędne instrukcje dotyczące zwrotu. Klient nie musi podawać przyczyny odstąpienia od umowy. Wszelkie koszty zwrotu Produktów zostaną pokryte przez Klienta.

Początek biegu terminu do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy może być różny. Obowiązują następujące zasady:

 • W przypadku, gdy dostawa dotyczy pojedynczego Produktu, bieg terminu rozpocznie się następnego dnia po otrzymaniu Produktu przez Klienta;
 • W przypadku dostawy wielu Produktów, które są dostarczane w różnych dniach, termin rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu przez Klienta ostatniego z zamówionych oddzielnych Produktów;
 • W przypadku dostawy Produktu przez czas oznaczony, bieg terminu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu, w którym Klient otrzymał pierwszą dostawę Produktów.

Klient może dokonać zwrotu wyłącznie w przypadku, gdy Produkt(y):

 • Nie były używane, zmienione lub uszkodzone w jakikolwiek sposób;
 • Są nieumyte, nienoszone i czyste;
 • Są kompletne, oraz;
 • posiadają oryginalne etykiety i opakowanie

Produkty, które nie przejdą kontroli, nie będą kwalifikować się do zwrotu pieniędzy.

Opłata za uzupełnienie zapasów w wysokości 10 € może zostać naliczona w przypadku wszelkich produktów zwróconych poza trzydziestodniowym (30) okresem zwrotu lub w przypadku wszelkich towarów, które nie są oryginalnie zapakowane.

Na przykład:

 • Zagniecenia wynikające z niewłaściwego użytkowania i/lub przechowywania - najlepiej położyć matę płasko lub trzymać ją zwiniętą.
 • Uszkodzenia spowodowane nadmierną ilością wody lub innych płynów
 • Niewłaściwe czyszczenie (np. ostre chemikalia, uszkodzenie przez pralkę)
 • Uszkodzenia spowodowane użytkowaniem innym niż joga lub podobne zajęcia fitness
 • Nierówne wzory kolorów lub przebarwienia spowodowane użytkowaniem
 • Uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi, które przebijają lub niszczą matę

Klient musi zwrócić Produkty do Manduka bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż czternaście (14) dni po wysłaniu powiadomienia o odstąpieniu od umowy do Manduka.

KRAJE UE

Jeśli Klient znajduje się w jednym z poniższych krajów, może poprosić o etykietę zwrotną za pośrednictwem poczty elektronicznej, kontaktując się z Manduka. Należy wydrukować etykietę zwrotną i zostawić paczkę w najbliższym punkcie DPD. Manduka nie organizuje odbiorów.

Manduka może obecnie zaoferować etykiety zwrotne za zryczałtowaną stawkę 5,99 € do następujących krajów wymienionych poniżej:

Austria, Belgia, Czechy, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Irlandia, Monako, Holandia, Polska, Portugalia, Słowenia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja.

Jeśli kraj klienta nie znajduje się na liście, Manduka nie jest w stanie dostarczyć dotowanej etykiety zwrotnej w tym kraju i Manduka prosi klienta o samodzielne zorganizowanie wysyłki zwrotnej na podany adres zwrotny. Numer przesyłki powinien być zachowany jako dowód wysyłki. Manduka nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub uszkodzone paczki w transporcie.

Adres zwrotny:

VdH Logistics - Manduka Returns

Anthonis de Jonghestraat 29

9100 Nieuwkerken-Waas

Belgia

KRAJE SPOZA UE

Manduka akceptuje zwroty z krajów spoza UE, jednak Klient jest w pełni odpowiedzialny za sprawdzenie wszystkich obowiązujących ceł i podatków. Jeśli Manduka zostanie poproszona o zapłacenie dodatkowych podatków po otrzymaniu zwróconego towaru, Manduka odliczy je od kwoty do zwrotu.

Zwroty spoza UE muszą zawierać wartość i opis zwracanych towarów do celów celnych. Manduka sugeruje, aby Klient dołączył dokument RMA Manduka z instrukcji zwrotu na zewnątrz paczki, w torebce z dokumentami lub w widocznym miejscu, aby organy celne mogły określić wartość i zwolnić paczkę do dostarczenia do magazynu.

Manduka prosi klienta o samodzielne zorganizowanie wysyłki zwrotnej na podany adres zwrotny. Numer przesyłki powinien być zachowany jako dowód wysyłki.

Adres zwrotu:

VdH Logistics - Manduka Returns

Anthonis de Jonghestraat 29

9100 Nieuwkerken-Waas

Belgia

 1. REFUNDACJE

Jeśli zwrot towaru przez Klienta przejdzie pomyślnie kontrolę, Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem, zazwyczaj w ciągu trzech (3) dni roboczych od momentu otrzymania przez Manduka zwróconych towarów w magazynie. Jeśli zwrócone produkty nie przejdą kontroli, skontaktuje się z nami członek zespołu obsługi klienta.

Zwroty będą przetwarzane w ciągu pięciu (5) dni od wysłania wiadomości e-mail z potwierdzeniem i będą dokonywane przy użyciu tej samej formy płatności, która została użyta do zapłaty za Produkt.

Należy pamiętać, że Manduka nie pokrywa kosztów wysyłki zwrotnej. Manduka zwróci jednak początkowe koszty wysyłki, jeśli Klient zwróci kompletne zamówienie.

Jeśli Klient otrzymał od Manduka etykietę zwrotną, to po otrzymaniu i przetworzeniu zwrotu przez Manduka, kwota za etykiety zwrotne zostanie automatycznie odjęta od zwrotu. 

 1. WYMIANY

Manduka nie zapewnia bezpośredniej wymiany. Manduka prosi Klienta o zwrot zamówienia w ciągu trzydziestu (30) dni, a Manduka zwróci Klientowi koszty pierwotnego zakupu, aby Klient mógł złożyć nowe zamówienie na eu.manduka.com w dogodnym dla siebie terminie. Więcej informacji na temat zwrotu kosztów można znaleźć w artykule 11.3.

ARTYKUŁ 11 - GWARANCJA

Klient ma prawo do gwarancji prawnej na okres dwóch (2) lat. Gwarancja prawna obejmuje każdą wadę produkcyjną Produktów, która ujawni się w okresie dwóch (2) lat od daty dostawy Produktów.

Klient musi poinformować Manduka o wadliwym Produkcie(-ach) w rozsądnym terminie po tym, jak wada produkcyjna stała się znana lub mogła stać się znana Klientowi za pośrednictwem Formularz reklamacji produktu klienta. Oznaki zużycia spowodowane użytkowaniem i pielęgnacją Produktów nie są objęte kwalifikacją wady produkcyjnej, nawet jeśli wystąpią w okresie ustawowej gwarancji wynoszącej dwa (2) lata.

ARTYKUŁ 12 - PROCEDURA REKLAMACYJNA

W przypadku jakichkolwiek reklamacji Klient może skontaktować się z Manduka.

Jeśli Klient doświadczy problemu z Produktem(-ami), może złożyć reklamację za pośrednictwem strony internetowej Formularz reklamacji produktu klienta. Należy pamiętać, że jeśli Produkt(y) został(y) zakupiony(e) od sprzedawcy innego niż eu.manduka.com, należy skierować reklamację do punktu sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu.

Klient może również złożyć skargę na platformie internetowego rozstrzygania sporów udostępnionej przez Unię Europejską, http://ec.europa.eu/odr.

ARTYKUŁ 13 - WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH

Prywatność Klienta jest ważna - Manduka wykorzystuje dane osobowe Klienta wyłącznie zgodnie z Polityką Prywatności na Stronie Internetowej. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób informacje są przetwarzane, gdy Klient rejestruje się i korzysta z naszych Usług.

ARTYKUŁ 14 - SIŁA WYŻSZA

Manduka nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy, które jest spowodowane działaniem siły wyższej.

W przypadku wystąpienia Siły Wyższej:

 • Manduka poinformuje o tym Klienta, oraz;
 • zobowiązania Manduka wynikające z Umowy zostaną zawieszone, a czas na wykonanie zobowiązań zostanie przedłużony na czas trwania Siły Wyższej. W przypadku, gdy działanie Siły Wyższej ma wpływ na dostawę Produktów, Manduka uzgodni z Klientem nowy termin dostawy po ustaniu działania Siły Wyższej.

W przypadku, gdy Klient zdecyduje się odstąpić od Umowy, Klient musi zwrócić już otrzymane Produkty, zgodnie z procedurą określoną w art. 10.3.

ARTYKUŁ 15 - PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze warunki ogólne podlegają prawu belgijskiemu. Oznacza to, że Umowy zakupu Produktów za pośrednictwem naszej Witryny oraz wszelkie spory lub roszczenia z nich wynikające lub z nimi związane podlegają prawu belgijskiemu.

ARTYKUŁ 16 - POSTANOWIENIA RÓŻNE

Manduka może od czasu do czasu zmieniać niniejsze Warunki. Warunki obowiązujące w momencie zamówienia Produktów będą miały zastosowanie do Umowy pomiędzy Klientem a Manduka.

Bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw i środków zaradczych przyznanych Klientowi przez obowiązujące prawo lub niniejsze ogólne warunki, nasza odpowiedzialność za szkody bezpośrednie będzie ograniczona do wartości zamówionych Produktów.

Nieważność jakiegokolwiek postanowienia lub części postanowienia Umowy w żaden sposób nie wpłynie na ważność pozostałej części postanowienia lub pozostałych postanowień i klauzul.

ARTYKUŁ 17 - ZAKUP JAKO KLIENT BIZNESOWY

Program Hurtowy Manduka ("Program Hurtowy") jest przeznaczony dla Klientów Biznesowych, takich jak sprzedawcy detaliczni i studia, którzy zamierzają odsprzedawać Produkty Manduka w swoich punktach sprzedaży detalicznej.

Klienci biznesowi ("Klient biznesowy"), którzy dokonują zakupu Produktu na stronie internetowej Manduka, są związani niniejszymi Warunkami.

 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODATKU VAT

Ważny numer VAT firmy jest wymagany przez cały czas dla Klientów Biznesowych w UE. Nazwa firmy i adres rozliczeniowy muszą być zgodne z danymi numeru VAT podanymi Manduka. Klient Biznesowy musi powiadomić Manduka o wszelkich zmianach lub aktualizacjach swoich danych biznesowych.

 1. ZAKRES ODSPRZEDAŻY

Klient Biznesowy może odsprzedawać wyłącznie w regionie EMEA, Manduka nie zezwala na odsprzedaż poza tym regionem, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie. Manduka zastrzega sobie prawo do dezaktywacji każdego Klienta Biznesowego prowadzącego odsprzedaż poza tym regionem bez zezwolenia.

 1. 3RD ODSPRZEDAŻ NA RYNKU ZEWNĘTRZNYM

Klienci biznesowi są zatwierdzani tylko dla pierwotnie określonego kanału sprzedaży. Klienci biznesowi, którzy sprzedają na 3trzecim bez zgody Manduka zostaną usunięci z Programu Hurtowego.

 1. DROP-SHIPPING I CROSS-DOCKING

Klienci biznesowi nie mogą korzystać z eu.manduka.com do bezpośredniej wysyłki do swoich klientów - Manduka będzie wysyłać tylko na adres biznesowy klienta biznesowego. Manduka zastrzega sobie prawo do anulowania wszelkich zamówień, co do których Manduka uważa, że są zamawiane w celu bezpośredniej wysyłki do klienta.

Klienci biznesowi nie mogą używać eu.manduka.com do cross-dockingu Produktów. Program hurtowy jest przeznaczony dla hurtowników do zakupu zapasów i sprzedaży z zapasów posiadanych przez hurtownika. Program nie jest przeznaczony dla hurtowników do sprzedaży bezpośrednio z zapasów Manduka. Manduka zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień, które naszym zdaniem nie są zamawiane w celu inwentaryzacji.

 1. WYSYŁKA HURTOWA

KONTA HURTOWE EU

Zamówienia są wysyłane z magazynu Manduka w Belgii.

Klienci biznesowi w UE kwalifikują się do bezpłatnej wysyłki zamówień przekraczających sześćset pięćdziesiąt (650) euro. Zamówienia poniżej tego progu podlegają naszym stawkom wysyłki DPD.

Manduka wysyła towary wyłącznie do kraju, w którym zarejestrowany jest numer VAT klienta biznesowego.

KONTA HURTOWE SPOZA UE

Potwierdzone zamówienia są wysyłane z naszego magazynu w Belgii na podstawie wyceny za pośrednictwem wybranego dostawcy usług dostawy lub odbiór może być zorganizowany przez preferowanego spedytora Klienta Biznesowego.

Po złożeniu zamówienia przez Klienta Biznesowego, Manduka poprosi o wycenę wysyłki w celu potwierdzenia z Klientem Biznesowym przed wysyłką w oparciu o uzgodnione Incoterms. Po potwierdzeniu przez Klienta Biznesowego pełna płatność jest wymagana do wysłania zamówienia, chyba że uzgodniono inaczej.

 1. POLITYKA ZWROTÓW I WYMIANY DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH

Manduka nie akceptuje zwrotów i wymian w przypadku zamówień hurtowych. Jako Klient Biznesowy, zakupy nie korzystają z takiej samej ochrony ustawowej dostępnej dla konsumentów na mocy Ustawy o sprzedaży towarów z 1979 r. i innych powiązanych przepisów konsumenckich. Domyślnie zwroty i wymiany nie są możliwe.

Klienci biznesowi będą obsługiwać wszystkie wymiany i zwroty bezpośrednio ze swoimi klientami. Wyłącznym uznaniem sprzedawcy jest to, czy Klient Biznesowy zezwoli na wymianę lub zwrot niewadliwych Produktów dla swoich klientów.

 1. REKLAMACJA PRODUKTU DLA KLIENTA BIZNESOWEGO

Jeśli Klient Biznesowy doświadczy problemu z wadliwym Produktem, reklamację można złożyć za pośrednictwem strony internetowej Formularz reklamacji produktu hurtowego. Jeśli reklamacja zostanie zatwierdzona, Manduka przekaże Klientowi Biznesowemu notę kredytową. Manduka nie oferuje zamienników ani wymian.  


Data wejścia w życie: 15 kwietnia 2021 r.